REDAKCIJA OGLAŠAVANJE

PRETPLATA1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2/2010.


Iz sadržaja 2/10 izdvajamo

Okrugli sto sa Vladom

Osmi okrugli sto sa Vladom Srbije

Debata sa Premijerom Mirkom Cvetkovićem i drugim ministrima iz Vlade na temu
budućih ekonomskih izgleda Srbije održana je 24. marta 2010. u organizaciji Ekonomist Conferences iz Londona, pod nazivom  Nove smernice za ekonomski rast. Ovaj događaj okupio je lidere Vlade kao i korporativne zvaničnike najvišeg ranga kako bi razmatrali kako trenutnu, tako i buduću politiku vlade. Okupljenima povodom ovog značajnog događaja, kako iz lokalnog tako i međunarodnog poslovnog sveta obratio se premijer Mirko Cvetković.

Predsednik Vlade Republike Srbije Mirko Cvetković najavio je niz stimulativnih mera za zaustavljanje rasta nezaposlenosti i povećanje privrednih aktivnosti kao i da će to biti osnovni prioritet Vlade u ovoj godini. On je naglasio da će se Vlada angažovati na traženju strateških investitora u Evropi i svetu, i rekao da će biti obezbeđena sredstva za realizaciju izvoznih poslova preduzeća i jačanje institucionalnih kapaciteta za osvajanje novih tržišta.


Potpisan sporazum o ulaganju 200 miliona evra u naukuMinistar finansija u Vladi Republike Srbije Diana Dragutinović i potpredsednik Evropske investicione banke (EIB) Dario Skanapijeko potpisali su marta meseca finansijski sporazum u vrednosti od 200 miliona evra za naučnu i tehnološku infrastrukturu.
Ovaj kredit od 200 miliona evra omogućiće investicije u naučnu i tehnološku infrastrukturu Srbije od ukupno 420 miliona evra u narednih pet godina.
Ostatak sredstava biće obezbeđen iz budžeta Srbije, predpristupnih fondova EU, Evropske banke za obnovu i razvoj i Razvojne banke Saveta Evrope.
Predsednik Republike Srbije Boris Tadić najavio je nakon potpisivanja sporazuma u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU) da će u narednih nekoliko godina u razvoj naučne i tehnološke infrastrukture u Srbiji biti uloženo blizu pola milijarde evra.

Tadić je na ceremoniji naglasio da je ulaganje u naučno-tehnološki razvoj jedna od najvažnijih investicija u ekonomski razvoj Srbije, čiji je bitan element zaustavljanje „odliva mozgova".


Konferencija Evropskog centra za liderstvo, 27-28. maj 2010. godine„Hoće li evropski lideri pogledati ka budućnosti i pronaći kreativna rešenja?“
   IEDC Poslovna škola Bled, Slovenija

Ovogodišnja konferencija Evropskog centra za liderstvo (ELC) će predstavljati izazovan događaj sa fokusom na ono na šta bi evropski lideri trebalo da obrate pažnju kako bi doprineli da Evropa i svet postanu bolji. Učesnici će iznositi ideje vezane za nove liderske pristupe ka promovisanju inovativnosti, komunikacije i uprave/etike. U ovom kontekstu, razgovaraće se o sledećim temama:

Kako će evropsko poslovno okruženje izgledati posle ekonomske krize?
Kako će pitanja energije i održivosti uticati na razvoj Evrope u budućnosti?
Kako Evropa može promovisati inovatinost?
Novi načini uvođenja u evropsku budućnost
Uticaji informacionih tehnologija na komunikaciju i saradnju
Novi oblici organizacije; doprinosi Evrope
Novi oblici upravljanjae-Skills Week

Ministarka Matić uručila ECDL sertifikate u Udruženju novinara

U prostorijama Udruženja novinara Sbije, u svečanoj atmosferi, ministarka za informatičko društvo i telekomunikacije Jasna Matić, uručila je evropske ECDL sertifikate onima koji su polagali ispite tokom akcije e-Skills Week, a predsednik udruženja novinara Srbije, Ljiljana Smajlović, najavila je u buduće još ovakvih akcija.
“Danas u svetlu stalnog rasta primene računara i telekomunikacija na gotovo svakom radnom mestu, informatička pismenost čini najtraženije dodatno obrazovanje strukovnoj diplomi. Bazni informatički sertifikat - ECDL se na taj način izvanredno uklopio kao potvrda spremnost kandidata za savremeno poslovanje” – istakla je ministarka Matić u uvodnom pozdravnom govoru.

U organizaciji JISA (Informatičkog saveza Srbije) i 150 ovlaščenih Test Centara širom zemlje organizovana je jednonedeljna besplatna obuka za rad na računarima i polaganje ECDL (Europen Computer Driving Licence) ispita! Preko 1000 građana Srbije iskoristilo je javni poziv i pristupilo besplatnim proverama svog informatičkog znanja.


SBS

Citrix rešenja virtuelizacije

Virtuelizacija je trend u razvoju informacionih tehnologija čijom se primenom značajno unapređuje kvalitet IT infrastrukture i ublažavaju problemi u centru za obradu podataka (ušteda prostora, hlađenje prostorije, napajanje energijom). Njenom primenom se povećava i stepen iskorišćenja IT resursa, omogućuje konsolidovanje računarske opreme, olakšava korišćenje i održavanje uz značajne novčane uštede i dodatno doprinosi očuvanju prirodne sredine.

Citrix Systems je jedna od vodećih kompanija u oblasti softvera i usluga za virtuelne radne prostore i omogućava korisnicima da služeći se različitim računarskim uređajima pristupaju aplikacijama, informacijama i procesima preko mreže, bilo gde i u bilo koje vreme. Citrix zapravo osigurava da današnja digitalna kancelarija postane potpuno virtuelna. Umesto da vi idete u kancelariju, kancelarije ide za vama. Zahvaljujući saradnji s partnerima specijalizovnim za integraciju i konsalting, Citrix je u stanju da ponudi virtuelna radna okruženja koja korisnicima omogućavaju veću mobilnost a IT organizacijama veću fleksibilnost i niže troškove za računare.


MDSProaktivna zaštita mreža

Penetraciona testiranja i analiza rizika računarske i komunikacione opreme

Problematika bezbednosti računarskih mreža je postala složenija nego ikada, jer se sve više ljudi bavi mrežnim kriminalom i sve je veći broj različitih napadačkih tehnika. Svaki uređaj u mreži je postao potencijalna meta i sredstvo za napad na druge uređaje. U poslednje vreme je uočeno premeštanje težišta napada sa serverske na klijentsku stranu (napada se korisnički uređaj, bilo direktno bilo prevarom korisnika da otvori neku naizgled bezazlenu datoteku ili klikne na link). Ne postoji nijedna tehnologija koja istovremeno štiti mrežu od svih pretnji. Napadi na korisničke radne stanice, kao i zloupotrebe od strane zaposlenih su dovele do toga da više nije dovoljno braniti samo obod mreže. Jedino proaktivan pristup koji uključuje testiranje primenjenih sigurnosnih mehanizama može doneti zadovoljavajuće rezultate na polju bezbednosti računarske mreže.


Uprava carina

Podrška najvećim proizvođačima i izvoznicima

Sa ciljem da doprinese još više rastu budžetskih prihoda i zaštiti domaće privrede, kroz povećanje njene konkurentnosti u nastupu na drugim tržištima, Uprava carina je počev od
01. marta 2009. godine počela sa primenom pojednostavljenih carinskih postupaka.

Na ovaj način pružena je  podrška  izvoznicima, ali pre svega proizvodnim kompanijama koje uvoze reprodukcioni materijal, čiji je obim poslovanja značajan za nacionalnu ekonomiju, a koji svoju delatnost obavljaju savesno i u skladu sa zakonom, poseduju finansijsku solventnost, razvijaju mere sigurnosti i bezbednosti, a koji svoje evidencije i komunikaciju sa Upravom carina sprovode elektronskim putem.Sa druge strane, Uprava carina Republike Srbije ovim aktivnostima želi da u najvećoj mogućoj meri prilagodi svoju zakonsku legislativu, kao i konkretne procedure karakterističnim za zemlje Evropske Unije. Na kraju, ali svakako ne manje značajno, ove aktivnosti deo su odgovora državnih organa u cilju smanjenja efekata ekonomske krize.


Nibens GroupZajedno na novom putu

Učestvovaćemo na svim tenderima na teritoriji Srbije jer je to naša obaveza. U žiži su veliki poslovi kao što je izgradnja Koridora 10 i autoputa Beograd - Boljare, a da li ćemo se tu javiti samostalno ili u konzorcijumu zavisi od tenderskih uslova. Prioritet je da damo najpovoljniju ponudu - kaže za „Info Review" Milo Đurašković, predsednik Nibens Group. Na stotine domaćih firmi mogu da budu uposlene, direktno ili indirektno, što znači siguran posao za više desetina hiljada radnika, dodaje Đurašković. 

Na upravo završenom tenderu za izgradnju leve trake autoputa Horgoš-Novi Sad konzorcijum domaćih firmi dao je najbolju ponudu - 110 kilometara puta izgradiće za devet meseci, po ceni od 9,97 milijardi dinara i rokom plaćanja od 30 meseci. Lider domaćeg konzorcijuma je Peduzeće za puteve „Beograd“ - član Nibens Group - najveće domaće kompanije u sektoru putarstva i ujedno lider u regionu.


DICG

Društvo Informatičara Crne Gore primljeno za punopravnog člana CEPIS

U divnom ambijentu Bukurešta, glavnog grada Rumunije koja džinovskim koracima učvršćuje svoje nove ekonomske odnose sa Evropskom Unijom i gdje se na svakom koraku uočava progres i ogromna ulaganja inostranih partnera, održana je redovna proljećna sjednica CEPIS – Council of European Professional Informatics Societies. Pored uobičajenih tema unapređenja saradnje na polju razvoja primjene informacionih i komunikacionih tehnologija među zemljama članicama, ova sjednica ostaće zabilježena i po prijemu jednog novog člana iz jedne nove evropske države - Montenegro.
Nekoliko godina poslije razdvajanja Srbije i Crne Gore u dvije nove i samostalne države, došlo je i do razdvajanja informatičkih asocijacija kojom prilikom su bivši članovi JISA - Informatičkog saveza Srbije i Crne Gore formirali DICG - Društvo Informatičara Crne Gore, a pojedini članovi ECDL testnih centara uglavnom vezanih za rad na polju ECDL sertifikacije u Kotoru, Baru i još nekim gradovima Crne Gore, formirali su asocijaciju UPI - Udruženje profesionalnih informatičara Crne Gore.VLATACOMBiometrijski identifikacioni sistem: od uređaja do nacionalne mreže

Identitet i biometrija

Početak dvadeset prvog veka obeležen je bezbednosnim pretnjama koje nameće međunarodni terorizam. Trgovina ljudima u poslednjih nekoliko decenija u mnogim zemljama beleži porast. Novi metodi plaćanja uvedeni u prošlom veku, u koje spadaju kreditne kartice i plaćanje preko interneta, podstakli su novi vid kriminala, krađu identiteta. Međunarodni terorizam i organizovani kriminal su glavni korisnici ukradenih identiteta. Naša društva moraju da se bore protiv krađe identiteta koristeći najmoderniju tehnologiju kako bi zaštitila prava građana, zaposlenih, socijalnih osiguranika, vozača, turista.

U cilju zaštite ljudskih prava, potrebno je da lični dokumenti građana budu zaštićeni tako što se njihova verodostojnost i identitet nosioca mogu lako i sigurno proveriti prilikom pravnih, komercijalnih i poslovnih transakcija. Sigurni načini identifikacije treba da se primenjuju i pri saobraćajnim i graničnim kontrolama ličnih dokumenata i identiteta nosioca.

Bez poštovanja standarda ne može se poslovati ne samo u Evropi već ni u svetu. Koliko se ovaj preduslov podrazumeva u Vlatacomu, s obzirom da pretežno poslujete u inostranstvu?SIEMENS

Optimalan sistem za Štampa sistem

Preduzeće Štampa sistem d.o.o. bavi se distribucijom novina i cigareta i predstavlja jedan od najvećih lanaca kioska u zemlji. Zahtevi postavljeni pred IT sistem u tom preduzeću su tipični za velika preduzeća koja se bave uslugama, a delom i specifični. Njegovi infrastrukturni servisi moraju imati visoku dostupnost, autentifikacija svih korisnika je obavezna, sistem e-pošte treba da je integrisan s mobilnim telefonima, upravljanje sistemom i nadzor njegovog rada mora biti centralizovan, a ažuriranje softvera koji se koriste na serverima i klijentima kao i pravljenje i čuvanje rezervne kopije sistema i podataka, automatsko i pravovremeno.
Na osnovu svega navedenog i saglasno s preporukama Tima za hitne kompjuterske intervencije (CERT) kompanija Siemens IT Solutions and Services je dizajnirala visoko standardizovan sistem dinamičke strukture koji može brzo i efikasno da odgovori na sve postavljene zahteve i promene koje nastanu kao posledica izmenjenih tržišnih uslovaMICROSOFT

Ubrzana digitalizacija procesa

Eurobank EFG za svoje poslovanje koristi specijalizovan bankarski softver i jedan broj aplikativnih rešenja zasnovan na Microsoft platformi. Eurobanka je dugogodišnji klijent Microsofta, i prva banka koja je već uvela sistem zasnovan na SharePoint Serveru 2010, čak i pre nego što je izašla njegova konačna verzija. Pošto bi iskustva Eurobanke s rešenjem koje je upravo uvedeno i primenjeno na njeno poslovanje mogla dobro doći i drugima, hteli smo da o tome saznamo nešto više.

Da bismo vas uveli u priču, reći ćemo najpre da su se brojni interni procesi u ovoj banci odvijali u papirnoj formi, sa klasičnim postupcima odobravanja i potpisivanja, zbog čega su bili usporeni, i teško ih je bilo pratiti – da bi se utvrdilo gde se nalazi neki zahtev trebalo je kontaktirati više osoba. U skladu sa svojom tržišnom pozicijom jedne od vodećih banaka u Srbiji, namera banke bila je da se poboljšanjem internih procedura dodatno unapredi njena pozicija, kako bi i u ovoj oblasti postala jedna od vodećih finansijskih institucija u zemlji.


KONSING GROUP

KONSING GROUP DOO je najpoznatija kompanija za projektovanje, izgradnju i održavanje sistema radio telekomunikacija u regionu, potpuno osposobljena i orijentisana na zadovoljavanje zahteva i očekivanja korisnika svih ostalih zainteresovanih strana i za neprekidno stvaranje novih vrednosti. Integrisana primena sistema menadžmenta- sistema menadžmenta kvalitetom usklađenog sa ISO 9001:2008 (koji datira još iz kasnih devedestih godina prošlog stoleća i redovno se ažurira), sistema upravljanja zaštitom životne sredine usklađenog sa ISO 14001:2004 i sistema menadžmenta, bezbednošću i zdravljem na radu uskađenog sa OHSAS 18001:2007, krunisna je odgovarajućim sertifikatima nacionalnog setifikacionog tela DOO PANCETR NOVI SAD.
U sastavu KONSING GROUP DOO deluje i LABORATORIJA KONSING koju Akreditaciono telo  Srbije akreditovalo za obavljanje poslova ispitivanja elektromagnetnog polja (nejonizirajuće zračenje), ispitivanja električnih instalacija niskog napona, ispitivanja antistatičkih i provodnih zidova, obloga i podova  i ispitivanja uslova radne sredine-osvetljenost.TELEGROUP

Prema izveštaju Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) objavljenom tokom 2009. godine, predviđa se da će do kraja 2010. godine 61% svetske populacije koristiti mobilne telefone što je skoro četiri  puta veći broj korisnika u odnosu na 2002. godinu. Statistika pokazuje da je u istom periodu udvostručen i ukupan broj korisnika interneta koji danas iznosi 23 posto. Ovaj globalni trend rasta je omogućio da se danas mCommerce  posmatra kao prirodan naslednik eCommerce servisa, a mPayment kao tehnologija (plaćanje putem mobilnog telefona) koja omogućava realizaciju mCommerc usluga. Mobilno plaćanje se može definisati kao jednostavno i efikasno obavljanje finansijskih transakcija u zamenu za robe ili usluge. Kompanija TeleGroup je, prepoznavši ove trendove, a na osnovu snimanja potreba domaćeg tržišta, zajedno sa softverskom kućom DunavNET iz Novog Sada, formirala specijalizovanu tehnološku kompaniju „TeleGroup-DunavNET“ u čijem je fokusu kreiranje mPayment rešenja.GENEKO


Geneko ADSL 2G/3G ruteri

E-commerce, on-line banking, web brokersko poslovanje, e-government, umrežavanje udaljenih poslovnih jedinica i druge poslovne aplikacije koje za komunikaciju koriste VPN tunele direktno zavise od stabilnosti rada Internet veze koja je najčešće ADSL tipa. Kritične poslovne aplikacije zahtevaju osim pouzdane veze sa Internetom 24 sata dnevno i obaveznu rezervnu konekciju da ne bi došlo do zastoja poslovnih aktivnosti. Kao jedno od mogućih rešenja nameće se ruter koji pored ADSL ima integrisan GSM/UMTS broadband kao sekundarnu vezu. Na ovaj način dobija se pouzdan i robustan system

Uobičajeno je da domaći Internet provajderi uz ADSL priključak isporučuju modem. Međutim, ADSL modem često nije zadovoljavajuće rešenje za ozbiljne poslovne korisnike jer modem ne podržava naprednije funkcije koje su im potrebne. Kompanija Geneko ima u svojoj ponudi napredno rešenje koje podržava sve funkcije koje su neophodne za povezivanje računara ili malih računarskih mreža (LAN) u jedinstvenu VPN mrežu korisnika i širokopojasni pristup Internetu


EEIG

Restoran „Jadran" sa evropskim kvalitetom

Restoran „Jadran" otvoren je u porodičnoj kući familije Niklanović, kao jedan od prvih privatnih ugostiteljskih  objekata u Budvi. Lociran na samoj obali mora u centralnom dijelu Budve i ima tri spojene cjeline otvorenog i pokrivenog dijela. Vrlo bitna stavka u radu ovog restorana je personal, od kojih veći dio ovdje radi 15-20 godina, neprekidno. Uvježbana, profesionalna ekipa kuvara, konobara i ostalog osoblja sa savremenim uređajima za pripremu održavanje i proizvodnju gotovih jela, je sposobna  da veliki broj gostiju brzo i kvalitetno usluži. Na raspolaganju je veliki izbor jela, nacionalna kuhinja, italijanska kuhinja i morski specijaliteti. Takođe je tu i veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića. Uz bogatu kolekciju od preko 60 vrsta vina čine restoran „Jadran"  primamljivim za goste svih uzrasta i prohtijeva. Vlasnik,familija i restoran ulažu velike napore da održe stalni,visoki kvalitet hrane i usluge i već 30 godina to uspijevaju.ANKETA 

 


 

 

 

 


 


 

1. Nacionalni investicioni plan:
U susret modernim oblicima saradnje Javnog i privatnog sektora

U vreme svetske ekonomske krize niko iz poslovnog sveta, kao i organa i organizacija čije aktivnosti utiču ili mogu bitno da utiču na poboljšanje okvira poslovanja, ne sme da sedi skrštenih ruku i čeka kraj problema ili kakvo vanredno dobro rešenje koje treba da dodje odnekud. Vreme krize jeste upravo šansa, a ne prepreka za unapređenje poslovanja. To je vreme u kojem određena rešenja koja uglavnom predstavljaju alternativu ili koja kad-kad nisu poznata određenom krugu ljudi, postaju pravilo i dokazuju da kao pravilo mogu i treba da opstanu i nakon krize. I ne samo to, ona mogu da postanu motor razvoja u određenim oblastima i da utiču na zapošljavanje i bolji standard.

 

 

2. Execom:
Najveći IT izvoznik iz Srbije
Već više od jedne decenije, kompanija EXECOM se bavi izvozom svojih usluga i predstavlja jednog od najvećih IT izvoznika iz Srbije. Jedan od osnivača EXECOM-a, gospodin Petar Ulić, kaže:
‘Naša logika poslovanja je vrlo jednostavna – ulažemo u mlade stručnjake, izvozimo čistu pamet, ne poluproizvod ni gotov proizvod, a uvozimo novac koji će prvenstveno biti potrošen u našoj zemlj. Takođe, sprečavamo odliv mozgova, a mlade ljude učimo kako da u Srbiji rade po poslovnim pravilima koja važe u celom svetu. ’
Kako bi istrajao u svojim nastojanjima, EXECOM svojim zaposlenima omogućava kontinuirane edukacije, rad na internacionalnim projektima i sa naprednim tehnlogijama. Zaposleni se odgovorno ponašaju prema klijentima i vrlo brzo uče poslovna pravila.
3. Klaster Dunđer:

Udruživanjem protiv krize

Već dve godine u Nišu uspešno funkcioniše  prvi srpski građevinski klaster  „Dunđer“, član međunarodne asocijacije Buildingsmart
Osnovni cilj osnivanja klastera „Dunđer“ je unapređivanje rada i poslovanja preduzeća iz građevinske delatnosti u niškom regionu. Klaster je zvanično registrovan kod Ministarstva za državnu upravu i loklnu samoupravu u Beogradu 11.06.2008. kao udruženje građana. Kao neprofitna organizacija, klaster se ne može baviti privrednom delatnošću i sticati sredstva, tako da je pitanje njegovog finansiranja ostavljeno samim članicama, koje nemaju obavezu plaćanja članarine. U cilju pronalaženja izvora finansiranja, klaster „Dunđer“ je konkurisao sa nekoliko projekata kod Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i ono je ocenilo projekte najvećim ocenama i refundiralo deo troškova koji je utrošen na realizaciju tih projekata.

4. IT Desk:
Otvoreno društvo za razmjenu ideja ODRAZI

Otvoreno društvo za razmjenu ideja, skaćeno ODRAZI, je neprofitna, nevladina organizacija osnovana sa ciljem educiranja šire javnosti o postojećim, definiranim ljudskim pravima, a posebno ljudskog prava na slobodan pristup informacijama i edukaciji. Primjetili smo da, iako je računalna pismenost postala osnovni alat za dobivanje, tj. zadržavanje posla a samim tim i za preživljavanje, ljudsko pravo na slobodan pristup informacijama i edukaciji nije prošireno i na informatičko područje. Kroz novi vid edukacije i dinamičan transfer znanja, našim projektom „ITdesk.info“ omogućili smo inkluzivnu i besplatnu računalnu edukaciju budući da se upravo ona nametnula kao temeljna potreba današnjeg poslovanja.
Naši edukacijski materijali su namjenjeni svima koji žele steći ili utvrditi osnovne vještine i znanja rada na računalu.

5.SIEPA:
Unapređenje izvoznog marketinga
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) je javna agencija koja svojim aktivnostima pomaže srpskim preduzećima da izvezu svoje proizvode i usluge i postanu konkurentniji na stranim tržištima. S druge strane, promovisanjem mogućnosti za ulaganja i pružanjem pomoći stranim investitorima da započnu poslovanje u Srbiji, SIEPA aktivno radi na otvaranju novih radnih mesta, pokretanju domaće privrede, transferu tehnologija i prenošenju novih znanja i veština.
Privlačenje investicija
Strane direktne investicije predstavljaju ključni faktor održavanja visokog privrednog rasta, smanjenja deficita spoljne trgovine i povećanja zaposlenosti. Za ostvarenje željenog priliva stranih ulaganja u narednim godinama neophodni su nam, pre svega, grinfild projekti u proizvodnim i izvozno-orijentisanim granama, kakve su, recimo, automobilska, elektronska, IT, farmaceutska, ili prehrambena industrija.

6. Pravni fakultet Novi Sad:
Predlozi za  doprinos unapređenju poslovnog okruženja

Generalno gledano, koncept tržišne konkurencije u Srbiji je apsolutno nov. Stoga je neophodno njegovo stalno promovisanje u javnosti, te približavanje različitih aspekata tržišne konkurencije poslovnoj zajednici i drugim nadležnim organima u cilju osiguranja pravilne primene donetih propisa i podizanja svesti i nivoa znanja o ovoj materiji. Ukoliko se to ne učini, potpuno ostaju bez smisla svi propisi doneti u ovoj oblasti, ma koliko oni bili dobri i usaglašeni sa pravom EU.
U godinama koje su prethodile, mladi su odrastali u okruženju gde su zloupotrebe različitih vrsta smatrane vrlinom, odlikom sposobnih, odvažnih i snalažljivih pojedinaca. Kako temelj svakog društva čine građani, nije dovoljno doneti nove zakone i formirati nove institucije, već promeniti svest građana.

7. Volks banka:
Poverenje nas povezuje

Volksbank Srbija gaji individualan pristup svim našim sadašnjim i budućim kupcima, i nataj način, zajedno s našim klijentima, uvek se trudimo da  stvorimo uslove koji su maksimalno korisni za obe strane. Naša poslovna orijentacija je financijski servis i podrška za preduzetnike,  mala i srednja preduzeća, i fizička lica.
Svojim klijentima nudimo kompletnu paletu bankarskih usluga koje kreiramo prema njihovim potrebama odgovara, jer znamo da jedino dugoročni partnerski odnos koji se temelji na međusobnom poverenju možegarantovati uspeh i obostrano zadovoljstvo. Mi smo ovde zajedno kako bi  postigli najbolje poslovne rezultate.
Snažna potražnja  klijenata strana za jednostavnim i transparentanim proizvodima je više nego evidentna.

8. Smart Novi Sad:
Permanentna edukacija – imperativ za uspešno poslovanje

Prema rezultatima istraživanja Republičkog Zavoda za statistiku RS čak 97,8% preduzeća na teritoriji Republike Srbije poseduje računarsku opremu, dok 94,5% preduzeća ima obezbeđen stalni pristup internetu. Procenat preduzeća je pohvalan, međutim ako zavirimo u rezultate istraživanja upotrebe računara, primetićemo da su dosta poražavajući pokazatelji upotrebe ERP sistema (koji integrišu poslovne procese – proizvodnja, distribucija, finansije...) sa svega 11,3% i upotrebe CRM sistema (sistem za upravljanje odnosa sa klijentima) sa samo 14,1%. Ovi pokazatelji nam govore da imamo opremljena preduzeća ali nemamo uređene informacione sisteme koji bi donosili ekonomsku prednost samom preduzeću.
Drugi podatak o dostupnosti Interneta nam govori da 94,5% preduzeća ima stalan pristup od čega 67% preduzeća ima svoju web prezentaciju.


1

Infoteh Jahorina 2010

Tradicionalni deveti međunarodni naučno-stručni simpozijum Infoteh -Jahorina 2010 održan je i ove godine na čuvenoj snežnoj lepotici Jahorini u hotelu  Bistrica. Cilj ovogodišnjeg simpozijuma je sveobuhvatno i multidisciplinarno sagledavanje aktuelnosti u oblasti informacionih tehnologija i njihova primena u sistemima upravljanja industrijskim postrojenjima, komunikacionim sistemima, proizvodnim tehnologijama, elektroenergetici kao i u drugim oblastima od interesa za brži i uspešniji razvoj sredine u kojoj živimo.  Prof. dr Božidar Krstajić, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu i predsednik Organizacionog odbora, je  na svečanom otvaranju devetog međunarodnog naučno-stručnog  simpozijuma  Infoteh-Jahorina 2010 poželeo dobrodošlicu svim učesnicima., Pomoćnik ministra za nauku i tehnologiju Republike Srpske, gospodin Gordan Vukelić, obraćajući se prisutnima, rekao je da danas nema segmenta u društvu gde se ne primenjuju informaciono-komunikacione tehnologije, kao i da ovaj skup pokazuje da RS i BiH imaju kadar za razvoj ove oblasti.


1

REVIJA

Magična šuma Dejana Despotovića u Supermarketu

Proleće je pravo vreme za predstavljanje noviteta u svetu mode. U Supermarketu, pred izuzetno velikim brojem gostiju i medija, Dejan Despotović prikazao je svoju novu liniju Black by Dejan Despotović. U magičnoj atmosferi koju su činili njegovi modeli, drveće i izmaglica,a koju je stvorila mlada scenografkinja Milica Đorić, posetioci ove neuobičajne prezentacije imali su prilike da vide petnaest modela. Ceo concept koji se prikazan samo najavljuje ono što će Black linija biti u budućnosti. Među poznatima koju su prisustvovali ovoj prezentaciji – performansu, našli su se i Nenad Radujević, Boško Jakovljević, Ashok Murty, Slađana Tesla, Jelena Ivanović, Luna Lu, Marija Kilibarda, Đurđa Stojiljković, Ivana Bajić, Milovan Đorić i mnogi drugi.

1

AUREA 2010

Kompanija „Visaris“ dobitnik nagrade „Aurea 2010“ Proglašena investicija godine u Srbiji

Beogradska kompanija "Visaris" dobitnik je nagrade za investiciju godine "Aurea 2010" koju joj je poslovni portal „eKapija.com“ dodelio za proizvodnju univerzalnog digitalnog rendgen aparata „VisionC“. Pobedniku je nagradu uručila direktorka Agencije za promociju izvoza i strana ulaganja (SIEPA) Vesna Perić. Ona je tom prilikom izjavila:

Sa velikim zadovoljstvom prihvatila sam da budem u žiriju za dodelu priznanja za investiciju godine „Aurea 2010“. Uloga SIEPE je da promoviše nova ulaganja i u tome nam je podrška medija poput incicijative „eKapije” veoma značajna. Međutim, promovisanje Srbije kao dobre investicione lokacije je samo jedan deo našeg posla dok je mnogo važnije da pružimo svu neophodnu podršku novim investicionionim projektima kao i onim kompanijama koji već posluju u našoj zemlji. SIEPA direktna ulaganja podstiče i finansijski tako što za investicije u proizvodnom sektoru za svako novo radno mesto investitoru bespovratno dodeljuje od 2.000 do 5.000 evra - rekla je Vesna Perić.

1

Sadržaj 2/10

10.Okrugli sto sa Vladom:  Osmi okrugli sto sa Vladom Srbije

016  Potpisan sporazum o ulaganju 200 miliona evra u nauku

022 Bled: Konferencija Evropskog centra za liderstvo 27-28. maj 2010

024 eSkill Week: Ministarka Matić uručila ECDL sertifikate u Udruženju 
novinara

026 SBS: Citrix rešenja virtuelizacije

032 MDS: Proaktivna zaštita mreža

040 Uprava carina: Podrška najvećim proizvođačima i izvoznicima

044 Nibens Group: Zajedno na novom putu

054 DICG – Društvo Informatičara Crne Gore primljeno za punopravnog  člana CEPIS

060 Vlatacom: Biometrijski identifikacioni sistem: od uređaja do nacionalne mreže                            

066 Siemens: Optimalan sistem za Štampa sistem

074 Microsoft: Ubrzana digitalizacija procesa

084 Konsing: Iskustva Konsing Group doo u integrisanoj primeni sistema menadžmenta

086 Telegroup:  mPayment - nov način plaćanja 

090 Geneko: Geneko ADSL 2G/3G Ruteri

096 Restoran „Jadran“ sa evropskim kvalitetom

ANKETA:
1.Ministarstvo za nacionalni investicioni plan:
U susret modernim oblicima saradnje Javnog i privatnog sektora
2. Execom:  Najveći IT izvoznik iz Srbije
3. Klaster Dunđer: Udruživanjem protiv krize 
4. IT Desk: Otvoreno društvo za razmjenu ideja ODRAZI
5. SIEPA: Unapređenje izvoznog marketinga
6. Pravni Fakultet Novi Sad:  
Predlozi za  doprinos unapređenju poslovnog okruženja
7. Volks banka: Poverenje nas povezuje
8. Smart Novi Sad: Permanentna edukacija – imperativ za uspešno poslovanje

116 Infoteh-Jahorina 2010

118 Magična šuma Dejana Despotovića u Supermarketu

120 Aurea 2010: Kompanija „Visaris“ dobitnik nagrade „Aurea 2010“
Proglašena investicija godine u Srbiji