REDAKCIJA OGLAŠAVANJE

PRETPLATA


JISA INFO 2004.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SADRŽAJ 1/2004.

SADRŽAJ 2/2004 .
002
IBIS SYS
 
003
DELTA BANKA
 
004
DIRECT LINK
 
005
CORES
 
006
FOTONA
 
007
UVODNA REČ
 
008
SADRŽAJ
 
010
MDS
Snaga partnerstva na delu
012
MDS
Dečja klinika u Cisco mreži
015
SBS
 
016
IBIS SYS
IBIS SYS i Wincor Nixdorf - uspešno...
020
CT&T
Besplatna obuka za svakog kupca
021
FUJITSU
 
022
FUJITSU SIEMENS
Obeležen početak
026
PEXIM
Pexim integrator
029
ALLIED TELESYN
 
030
HN BULL YUGOSLAVIA
 
034
FOTONA
Povećanje prenosnog kapaciteta
038
DISKOBOLOS
Diskobolos 2003
042
MOBTEL
Autorizacija upita preko interneta
044
ŽUPA
Razvoj intraneta hemijske industrije
046
PERIHARD
Ekonomične toner kasete
048
PRIVREDNA KOMORA
VNP u komorskom informacionom...
050
TELEKOM
Telekomunikacioni informacioni sistem
054
GRAĐEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE
Građevinska direkcija Srbije
056
NACIONALNA ŠTEDIONICA
Maksimalno brza i dostupna banka
058
REPUBLIČKI FOND
Kontrola distribucije i upotrebe ljekova
064
KLINIČKI CENTAR SRBIJE
Integralni informacioni sistem
065
ŽTP
Informacioni sistem zdravstvenog...
066
BAS
Integralni informacioni sistem...
070
ASTRA SIMIT
Projekat Sigma
072
JKP VODOVOD
Programski paket Vodomeri
074
INFOFEST
 
076
POLAROTOR
 
078
E-TV B92
eTV
080
ZZI
Jednostavna primena ispravnih...
082
TERI
Topaz
084
SPINNAKER
iSITE - Sistem za upravljanje...
088
SAP
Upravljanje rizicima u razvoju softvera
090
TELEGROUP
Tehnološki iskorak Telegroupa
094
RB GENERAL EKONOMIK
Realizacija informacionog sistema...
098
VESIMPEX
U poseti Vesimpexu
106
INTRACOM
Polaganje temelja za sledeću
110
TELEFONIJA
Osam godina interneta u Srbiji
114
INFOSPORT
Košarkaški paket IT market
118
MIHAJLO PUPIN
Elektronski portal...
002
IBIS SYS
 
003
DELTA BANKA
 
004
DIRECT LINK
 
005
CORES
 
006
FOTONA
 
007
UVODNA REČ
 
008
SADRŽAJ
 
011
KONGRES JISA
 
012
EUROINDIA 2004
JISA na skupu EuroIndia 2004
014
ALLIED TELESYN
Allied Telesyn posle CeBIT-a
018
SBS
IBM: Superkompjuteri su sasvim...
021
NACIONALNA ŠTEDIONICA
 
022
MDS
Videokonferencijski sistemi...
026
TRADECOM
Fujitsu Siemens computers
028
DELTA BANKA
Delta banka na sajmu Bank Expo
031
PAKOM
 
032
TOKEN
Primena Tokena u elektronskom...
035
SITO
 
037
MFC
 
038
MERIDIAN
 
039
SINTEH
 
040
BULL
 
044
INFORMATIKA
"Plavi" na delu
047
SAP
 
048
SPINNAKER
Implementacija Microsoft Business...
050
INFOTECH
 
052
ORACLE
Oracle Srbija i Crna Gora, godinu dana kasnije
056
HP
U dve reči sve bi stalo...
061
TECHNOBANK
 
062
PEXIM
Pexim Solutions i IP mreže
066
NPS
NPS u SCG
070
FOTONA
Polarizacija disperzija optičkih...
072
YU INFO 2004
Simpozijum o računarskim naukama...
074
TELEGROUP
IP platforma u klasičnim, bežičnim...
078
MICROPSOFT
Microsoft u SCG - 1998-2004.
080
SPINNAKER
ERP program - Microsoft Business...
083
ERICSSON
Ericsson D.O.O. na YUINFO dobio...
084
TELEKOM
Usluge širokopojasnog pristupa...
088
NATAŠA GOSPIĆ
Metode klasterizacije...
092
CEBIT
Oporavak spor ali dostižan
100
ADACOM
ADS PYRO A/V link
102
GEN. EKONOMIK
Fiskalne registar kase u GSM mreži
108
INTRACOM
ADSL rešenja Intracoma
110
VESIMPEX
 
114
TELEFONIJA
BeotelNet
116
FISKALEXPO
FiskalExpo 2004
120
JISA INFO
Vo na ražnju
SADRŽAJ 3/2004.
SADRŽAJ 4/2004.
002
IBIS SYS
 
003
DELTA BANKA
 
004
DIRECT LINK
 
005
ORACLE
 
006
FOTONA
 
007
UVODNA REČ
 
008
SADRŽAJ
 
010
JISA
Prvih deset godina JISA
014
JISA
Održana 32. skupština informatičkih...
016
JISA
JISA na skupštini IT STAR-a
017
MERIDIAN
 
018
JISA
ECDL u Srbiji i Crnoj Gori
021
SITO
 
022
IBM
IBM predstavio u Beogradu
023
SBS
 
024
MDS
Integrisani video nadzor preko mreže
030
ALLIED TELESYN
"Trostruka igra" Allied Telesyn-a
033
MOBTEL
Proširenje kapaciteta i jačanje signala
034
DELTA BANKA
Još moćniji informacioni sistem...
035
TELEKOM
 
036
SAP
Snaga sistema SAP-a
042
BULL
 
046
FUJITSU
M&BCC u Budimpešti
049
NACIONALNA ŠTEDIONICA
 
050
IBIS SYS
Ibis Sys ukratko
054
IBIS SYS
ISDN bekap komunikacionih linkova...
058
INFORMATIKA
Ziteh 2004
060
PEXIM
Korisno skladište bankarskih podataka
064
SPINNAKER
MBS Navision predstavljen u Beogradu...
068
INTRACOM
Bežični širokopojasni pristupni...
072
FOTONA
Gradske optičke mreže - novi koncept...
076
BREZA
Breza u svetu poslovnog softvera
080
REGFEST
Metodi realizacije univerzalnog...
084
NETWORK
Polzcom sistemi za audio i video...
088
VESIMPEX
 
092
GEN. EKONOMIK
VDSL-LAN bez kabliranja
096
TELEGROUP
Predlog rešenja za višenamenski...
100
TELEFONIJA
Usluga web hosting - korak napred
102
COMTRADE
Otvoren prvi interaktivni...
104
MFC
Automatizovano skeniranje čekova...
106
PTT
Postfest 2004: Pogled u budućnost
108
PRO PR
Beograd u središtu odnosa
112
ADACOM
Supermicro - kompanija sa misijom
114
MSI
MSI Roadshow 2004...
118
INFOTECH
Infotech 2004
120
PREZENTACIJA
Studija o IKT sektoru u Srbiji
002
IBIS SYS
 
003
DELTA BANKA
 
004
DIRECT LINK
 
005
PAKOM
 
006
FOTONA
 
007
UVODNA REČ
 
008
SADRŽAJ
 
010
JISA
Evropska kompjuterska licenca izbliza
014
SBS
Novac i motivacija kao činioci uspešnog...
018
ORACLE + IBM
Snaga Sinergije
020
INTERVJU
Razvoj jedinstvenog informacionog sistema...
023
MDS
 
024
ALLIED TELESYN
Realizacija sloja Core
028
FUJITSU
FSC i stvaranje poslovne vrednosti
032
INFORMATIKA
Dell serveri kao svetski standard
036
NACIONALNA ŠTEDIONICA
Tri nedelje za banku
039
SAP
 
040
IBIS SYS
Tajna je u partnerstvu
042
IBIS SYS
Meridio - Integrisano rešenje za...
045
TELEKOM
 
046
IBIS SYS
Distribuiranje multimedijskog sadržaja
051
SINERGIJA
 
052
SEFICT
ICT forum za jugoistočnu Evropu
054
JISA
Deveti kongres JISA
055
JISA
Okrugli sto o ERP rešenjima
059
INFOFEST
 
060
PEXIM
Skladištenje bankarskih podataka
064
SRC
SRC u Srbiji i Crnoj Gori
068
SPINNAKER
Uvođenje share point portal servera ...
072
NPS
NPS - Navision, pre svega
076
EBB
Electronic Banking Bureau
077
SINTEH
 
078
FOTONA
Optičko vlakno do krajnjeg korisnika...
082
OPTRONIK
Napredno povezivanje komunikacionih...
086
BREZA
Do znanja kroz obuku u brezi
090
GEN. EKONOMIK
Dan Zyxela u Beogradu
092
GEN. EKONOMIK
Zywall uređaj kao rešenje...
096
MFC
Predstavljamo Vam ABBYY Fine...
100
VESIMPEX
 
104
TELEGROUP
Telegroup programi za višenamenske ...
109
DIRECT LINK
 
110
BEOTELNET
Internet prezentacija - slika kompanije
112
NETWORK
beCONNECTed
116
MERIDIAN
 
120
INFOSPORT
Kembridž u Beogradu
SADRŽAJ 5/2004.
SADRŽAJ 6/2004.
002
IBIS SYS
003
DELTA BANKA
004
PAKOM
005
INFORMATIKA
006
DIRECT LINK
007
DISKOBOLOS
008
FOTONA
009
UVODNA REČ
010
SADRŽAJ
012
ECDL
Deveti CEO Forum ECDL
014
SBS
Projekat pravosuđe
016
ORACLE
Oracle razgovara sa predstavnicima Vlade...
019
NACIONALNA ŠTEDIONICA
020
PAKOM
Nove poslovne ideje pretočene...
022
PAKOM
Svetske kiber igre u Sava Centru
024
CORES
Tri dana za tehnološko umeće
026
SINERGIJA
Sinergija u jesenjem izdanju
028
INFOTEHNA
Slovenačka iskustva i srpska privreda...
031
HP
032
INFOFEST
Jedanaesti Infofest
036
INFOFEST
Projekat e-učenja na univerzitetima...
038
SAP
SAP sada i sav u jednom
044
BREZA
Zeleni list na jesenjem IT skupu
048
MERIDIAN
Upravljanje dokumentima za 999 Eura
052
ORACLE
Izazovi skladištenja podataka
054
CISCO
057
MDS
058
DELTA BANKA
Inostrano priznanje Delta banci
060
ALLIED TELESYN
Realizacija agregacionog i...
064
BULL
068
MOBINET
"Telekomunikacije" peti put
070
INFORMATIKA
Rešenje za Makpetrol
072
ATLASMONT
Vrata poslovnog svijeta
074
IBIS SYS
Informacioni sistem za osiguravajuće...
078
TELEMEDICINA
Telemedicinski servis u Bosni...
084
PEXIM
Servis centar za elektronsko...
090
SPINNAKER
Idealno rešenje za obimnu štampu
092
GEN. EKONOMIK
IBM storidž sistemi
096
FOTONA
Optički kablovi sa sasvim suvim jezgrom
099
ADACOM
100
TELEGROUP
Bežično umrežavanje sistema za video...
104
VESIMPEX
107
MFC
Pristup arhivi preko interneta...
110
BEOTEL
Kocka do kocke - Web prezentacija
112
TKR PALIĆ
Jedanaesti skup "Tehnologija...
114
MOBIL INFO
116
RAD
Modeliranje i simulacija

 

002
IBIS SYS
003
DELTA B