REDAKCIJA OGLAŠAVANJE

PRETPLATA


JISA INFO 1994.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SADRŽAJ 1/94.

SADRŽAJ 2/94 .

INFO SPEKTAR

 • Proteini za računarske čipove

INFO TEME

 • Uključenje u međunarodne komunikacije
 • Trendovi u telekomunikacionim mrežama
 • Nova generacija mikroprocesora
 • Svet personalnih računara

INFO ČLANCI

 • Optimizacija PTT rezervnih delova
 • Programski paket "Advokat 2.1"
 • BIBLIO - na cirici
 • GINIS - geografski informacioni sistem
 • Kontroler LOLA PA 100
 • Elektronsko formiranje slike
 • Optički disk u mikrografiji
 • Mikrofilm u Poštanskoj štedionici
 • Mikrofilm u bankarstvu: Agfa ili Kodak

INFO VESTI

INFO REGISTAR '93

INFO DOGAĐAJ

 • Mikrofilm na CeBIT-u '94

INFO SPEKTAR

 • Microsoft misli na budućnost

INFO TEME

 • Komunicirati znaci postojati
 • Čitati u informacionom sistemu
 • Supermreže informacija
 • Digitalni hijeroglifi

INFO ČLANCI

 • Vraćanje po tragu
 • Ekspertni sistemi
 • Objektni softver
 • Baze i banke podataka
 • Referalne baze podataka
 • Digitalni signal u telekomunikacijama
 • Modularni konvertor protokola
 • Integrisano formiranje slike

INFO VESTI

 • Kremlj, Vašington i BITS na istoj mreži
SADRŽAJ 3/94.
SADRŽAJ 4/94.

INFO TEH Nauka

 • Hijerarhijske neuronske mreze i moždani talasi
 • Razvoj i primene javnih baza podataka
 • Funkcionalno projektovanje informacionih sistema

INFO TEH Razvoj

 • INVEX investicioni ekspert
 • Uticaj EDI na informatičke tehnologije
 • Primena elektronskih komunikacija u obrazovanju

INFO TEH informacioni sistemi

 • Integrisani upravljački IS AMADEUS
 • Integralni IS drzavnih organa
 • IS grada Beograda
 • IS tehničke dokumentacije (NIS RN Novi Sad)
 • Računarski sistemi za upravljanje tokovima dokumentacije

INFO TEH Multimedijalne tehnologije

 • Multimedijalne tehnologije u arhitekturi i industrijskom dizajnu
 • Baza potpisa
 • INDOK sistemi
 • Skener centar SCAMAX
 • Mikrografska obrada istorijske arhive NBJ

INFO TEH Softver

 • I.A.F. Generator aplikacija
 • Pravni aspekt informatike
 • Povezivanje personalnih računara sa IBM računarom
 • Univerzalni interfejs (više radnih stanica - jedan printer)

INFO TEH EDI

 • EDI - model platnog prometa
 • EDI u Evropi

INFO TEH Privreda

 • Marketing između okruženja i organizacione strukture preduzeća

INFO SPEKTAR

 • Pamćenje treptaja

INFO TEME

 • Kako mozak spoznaje
 • Svest u ćelijskoj plazmi
 • Upamti mi ime
 • Prenosioci poruka bolesti
 • lekar u glavi
 • Pametni telefoni

INFO ČLANCI

 • Inteligentni sistemi u međunarodnim odnosima
 • Dvoosni sistemi na PC racunaru
 • Osvezavanje računara
 • BBS kao informatička usluga
 • Beogradski minitel
 • Mikrofilm u uslovima embarga
 • Organizacija mikrofilmskog centra
 • Mikrofilmovanje u arhivi
 • Sajam novih tehnologija
 • Automatsko upravljanje podacima
SADRŽAJ 5/94.
SADRŽAJ 6/94.

INFO AKTUELNOSTI

 • Osnivači Jugoslovenskog informatičkog saveza JISA
 • Statut JISA

INFO TEME

 • Informacioni sistem PIO, zdravstva i socijale Crne Gore
 • Biblioteka grada Beograda u lokalnom bibliotečko-informacionom sistemu
 • Realizacija CMC računara na bazi personalnog računara
 • Integracija preduzeća pomoću kompjutera (CIE)
 • Dokumentalistika u Saveznom zavodu za statistiku
 • Power Macintosh - novi sistem upravljanja dokumentacijom
 • Marketing visokih tehnologija, ubeđivati ili informisati

INFO ČLANCI

 • Pravni ekspertni sistem
 • Kartografsko-topografska dokumentacija na mikrofilmu
 • Dokumentalistika za menadžere
 • Plan 9 - UNIX sledeće generacije
 • Mogućnost primene EDIFACT standarda u domaćem platnom prometu
 • Da li je klasičan mikrofilm aktuelan?
 • COM sistemi sada nude elektronski izlazni medij kao komplement mikrografiji

INFO VESTI

 • Održana je druga YU EDI konferencija

INFO DOGAĐAJ

 • Infofest - prilika za sve

INFO SPEKTAR

INFO TEME

 • Soft-computing
 • Objektno-orijentisane baze znanja
 • Sistem naučno-tehnoloških informacija 1994. godine
 • Mašine sa dušom

INFO ČLANCI

 • Informacioni sistem elektroprivrede Srbije
 • Telekomunikacioni sistem JP PTT saobracaja "Srbija"
 • Ćirilica u Hipertekstu
 • Power Mac/PC - kupiti ili cekati
 • Svet slika umesto sveta papira
 • Baze podataka sekundarnih dokumenata
 • Koordi sistem Narodne biblioteke
 • Veza telefonska centrala - Host

INFO PRIKAZ

INFO INTERVJU

INFO INDEX