REDAKCIJA MARKETING

PRETPLATA


JISA INFO 1993.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


SADRŽAJ

SADRŽAJ

INFO SPEKTAR

INFO TEME

 • Nikola Tesla - preteča elektronike
 • Od nanobiologije do nanotehnologije
 • Da li ce mašine moći da misle
 • Veštački život i insekt robot
 • Optičke memorije

INFO ČLANCI

 • Znanje u veštačkoj inteligenciji
 • Elektronska škola
 • IRL - jezik za upravljanje robotom
 • Napred, roboti!

INFOTECH '93

 • Informacione tehnologije
 • Informacioni pravosudni podsistem Beograd

INFO SPEKTAR

 • Pamćenje treptaja

INFO TEME

 • Kako mozak spoznaje
 • Svest u ćelijskoj plazmi
 • Upamti mi ime
 • Prenosioci poruka bolesti
 • Lekar u glavi
 • Pametni telefoni

INFO ČLANCI

 • Inteligentni sistemi u međunarodnim odnosima
 • Dvoosni sistemi na PC računaru
 • Osvežavanje računara
 • BBS kao informatička usluga
 • Beogradski minitel
 • Mikrofilm u uslovima embarga
 • Organizacija mikrofilmskog centra
 • Mikrofilmovanje u arhivi
 • Sajam novih tehnologija
 • Automatsko upravljanje podacima