REDAKCIJA OGLAŠAVANJE

PRETPLATA


JISA INFO 1995.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SADRŽAJ 2/95 .

INFO SPEKTAR

INFO DOGADJAJ

 • CeBIT ´95: Najveći u svetu
 • U susret YU Info
 • Korak u budućnost

INFO TEME

 • Upravljačka mreža i rečnik podataka SNTIS
 • Text i Hipertext
 • Robot koji vidi kao muva

INFO LANCI

 • Rečnik podataka u XER CASE alatu
 • Primena računara u radu psihologa
 • Multimedijalne računarske konferencije
 • Elektronska keramika i savremena elektronika (2)
 • Informacioni sistem opšte namene
 • Efikasna elektronska arhiva

INFO PRIKAZ

SADRŽAJ 3/95.
SADRŽAJ 4/95.

INFO ČLANCI

 • Strukture podataka i algoritmi za automatsko formiranje modela robotskih sistema
 • Primena ekspertnih sistema u upravljanju elektro-energetskim sistemima
 • Optimazacija koda bez petlji na nivou instrukcijskog paralelizma za racunar sa ogranicenim resursima
 • Znanjem podrzano testiranje softvera
 • Simulaciona studija proizvodnog procesa u primarnoj preradi drveta
 • Metodologija rada sa rukovodstvom preduzeća pri izradi plana razvoja informacionog sistema
 • Softver za nalaženje višestrukih rešenja hijerarhijskih klasifikacija - poboljšanje dodavanjem mere kvaliteta
 • Specifikacija informacionog sistema -logički pristup
 • Generator interfejsa između proizvoljnih datoteka i case alata "LUCA"
 • Simulacioni model saobraćaja vozova na jednokolosečnoj pruzi

INFO PREVOD

 • Sistem upravljanja bibliotekom za posredničke poslove

INFO PRIKAZ

INFO ČLANCI

 • Pravci razvoja računarskih nauka (Tomović, R.)
 • Računarska podrška sistemu kvaliteta (Pešaljević, M.)
 • Analiza izvodljivosti i ekonomske opravdanosti informacionog sistema (Đurković J., Tumbas, P.)
 • Servisi za obradu i pretraživanje dokumenata (Korunović D., Cvetanović S., Jovev Lj.)
 • Logičke mreže u sistemu naučnih i tehnoloških informacija Srbije (Kutlača, Đ.)
 • Pravo intelektualne svojine i zaštita integrisanih kola (Drakulić, M.)
 • Implementacija UNIMARC standarda u biblioteci softvera (Filipović, K., Radulaški, T.)
 • Razvoj operativnih i softverskih sistema (Berberski, Z.)
 • Standardi softverskog inženjeringa (Milivojević, B.)

INFO PREVOD

 • Računari na bazi proteina

INFO PRIKAZI

SADRŽAJ 5/95.
SADRŽAJ 6/95.

INFO ČLANCI

 • Celularne neuralne mreže (Reljin B., Kostić P.)
 • Multimedijalni ekspertni sistemi (Simić, D., Starčević D.)
 • Planiranje zaliha FAZI programiranjem (Vujošević M.)
 • Odlučivanje u konverziji namenske proizvodnje (Bečejski-Vujaklija D., Borović S.)
 • Izbor signalnog plana u realnom vremenu (Guberinić S., Senborn, G., Stanojević M., Lazić B.)
 • Optimizacija investicionih projekata (Vuleta J.)
 • EDI u pravnim normama (Vilus, J., Komanović-Kesler D.)
 • Ekspertni sistem za iskopine "PANDORA" (Korać M., Ognjanović Z., Dugandžić, F.)
 • Inteligentne elektronske arhive (Bakić M.)

INFO PRIKAZI

INFO ČLANCI

 • Meki račun i modelovanje vremenskih nizova (Radojević, D., Radenović, D.)
 • Neuronske mreze (Milosavljević M., Stanković S.)
 • Programski sistem PC-PARIS (Marković M., Milosavljević M.)
 • Prepoznavanje rukom pisanih brojeva (Miletić Z.)
 • Zaštita privatnosti informacija (Mihaljević M., Savić Z.)
 • Informatika u trgovini (Ćuzović S.)
 • Informatika u bibliotekama (Filipović-Radulaški, T.)
 • BarCode za radno vreme (Milivojević, Z., Branković D.)
 • Informacioni sistem železnica Srbije (Milenković Z.)

INFO PREVOD

 • Plastika u elektronici (Filip Jem)

INFO PRIKAZ