REDAKCIJA OGLAŠAVANJE

PRETPLATA


JISA INFO 1996.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SADRŽAJ 1/96.

SADRŽAJ 2/96 .

INFO ČLANCI

 • Zaštita podataka u računarskim sistemima (Velašević D.)
 • Neuralne mreže u tehnološkim procesima (Ratković N., Stanković S.)
 • Kompresija digitalnog video signala (Samardžić A., Starčević D., Jovanov, E.)
 • Poslovno-tehnološke informacije u SNTIS-u (Pantelić S., Radenković. B., Ivković M.)
 • "SIMULIRANO KALJENJE" u ruting problemima (Teodorović D., Pavković G., Kalić M.)
 • EDI u Evropskoj Uniji (Milošević M.)

INFO ČLANCI

 • Celularne neuralne mreže u rutiranju (Reljin I., Kostić P., Reljin B.)
 • Mobilno radio-prostiranje u opsegu 900 MHz (Matić V., Paunović Đ.)
 • Hyperdoc multimedijski sistem i baze podataka (Babić J., Djurić M., Stojanović Z.)
 • Elektronsko bankarstvo (Krstić B., Radović O.)
 • Model otvorenog EDI-a (Popović D.)
 • Računarsko upravljanje proizvodnom kompanijom (Ilić O., Bujdić R.)
 • Hardverska struktura HBS-TV interfejsa (Milivojević Z.)
 • Informacioni sistem za sastavljanje vozova (Tomović S., Kecman N., Smerdelj-Milovanović M.)

INFO PREVOD

 • Mikroprocesori 2020. godine (Paterson D.)

INFO PRIKAZ

SADRŽAJ 3/96.
SADRŽAJ 4/96.

INFO ČLANCI

 • Superskalarni procesori najnovije generacije (Jovanović Z.)
 • Fazi sistemi i fazi upravljanje (Turajić S.R.)
 • Razvoj realisticnog modela glave čoveka (grupa autora)
 • Ekspertni sistemi u mikrografiji (Pliščuk, J.E.)
 • Upravljanje proizvodnjom i informaciona integracija (Pilipović M., Spasić Z.)
 • Videokonferencija i multimedijalni distributivni sistem (Kozarev A.)
 • Primena programskog paketa P/G% kao sistema za podršku odlučivanja u susdstvu (Lečić D., Čupić M., Makajić D.)

INFO PREVOD

 • Bežicne mreže (Zajmen, X.)

INFO PRIKAZ

 • InfoWare CD/HD - nova tehnologija umrežavanja (Berat-Radosavljević Lj., Maksimović M., Živković M.)

INFO ČLANCI

 • Prepoznavanje pisanih znakova (Bojović M.)
 • Sigurnost UNIX operativnih sistema (Jovanović Z., Milojević Gajin S., Vitorović M.)
 • Budući opšti ekspertni sistemi u matematici (Iričanin B.)
 • Stanje i trendovi u softveru (Vranješ S.)
 • Baza podataka za CIM tehnološku ćeliju (Stefanović N., Spasić Z.)
 • Paralelizam i programski jezici (Davidović T.)

INFO PRIKAZ

 • Elektronska biblioteka
 • Digitalizovane mikroslike
 • Srpski Psaltir na CD-ROM-u
SADRŽAJ 5/96.
SADRŽAJ 6/96.

INFO ČLANCI

 • Multimedijalni konferencijski sistemi - standardi i mreže arhitekture (Medin Z., Reljin I., Reljin B.)
 • Struktuiranje dokumenata u HTML jeziku (Surla D., Tošić T.)
 • Informacione tehnologije i reinženjering poslovnih procesa (Pokrajčić D., Sedlar M.)
 • Jedan primer topografskog mapiranja EEG signala (Samardžić A.N., Jovanov E., Starčević D.B.)
 • Logička specifikacija i logička prototipska implementacija informacionih sistema (Marjanović Z.)
 • Novi pristup razvoju informacionih sistema (Poliščuk, J.E.)

INFO PREVOD

 • Sveoptičke komunikacione veze (Cen V.)

INFO PRIKAZ

 • INVEX u naftnoj industriji (Stevanović V., Stanojević M., Vraneš, S.)

INFO ČLANCI

 • Jedno poboljšanje karakteristika geografskih informacionih sistema: model EGIS (Davedžić V., Davedžić M.)
 • Visual DMP - Programski sistem za vizuelnu obradu multimedijalnih signala primenom signal procesora Motoroline familije (Marković M.Z., Dimitrijević D.)
 • Inteligentno dodeljivanje resursa u okviru FPS-a (Simeunović V., Vraneš S.)
 • Transliteracija i automatsko pretrazžvanje bibliografskih baza podataka (Filipović-Radulaški T., Jaić K.)

INFO PREVOD

 • Pametna soba

INFO MEDICINA

 • YUBIS - softver za podršku rada stacioniranih zdravstvenih ustanova (Obradović M.)
 • EVISTO: program za vodjenje istorija bolesti

INFO PRIKAZ