REDAKCIJA OGLAŠAVANJE

PRETPLATA

CENOVNIK OGLASNOG PROSTORA (EUR)ČETVRTINA UNUTRAŠNJE STRANE

280

POLA STRANE

490

CELA STRANA

850

NASLOVNA STRANA

3.330

POSLEDNJA STRANA

1.490

UNUTRAŠNJA STRANA PREDNJE KORICE

1.335

UNUTRAŠNJA STRANA ZADNJE KORICE

1.230

UNUTRAŠNJA STRANA PRE SADRŽAJA

1.025

POSEBNE MOGUĆNOSTI:

a. Pojedinačna kompanijska prezentacija

Prva strana

850

Svaka naredna strana

590

b. Godišnje praćenje Vašeg rada 

Jedna strana oglasnog prostora A4 i dve strane za PR tekst

5470 

c. Godišnje oglašavanje

Ukupno po jedna stranica oglasnog prostora u svakom broju

4080

Plaćanje: dinarski + PDV 20%

Marketing InfoReview
Zmaj Jovina 4
11000 Beograd
Tel: + 381 11 3281727 i 3282447
Fax: + 381 11 2626576