REDAKCIJA OGLAŠAVANJE

PRETPLATA1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1/2010.


Iz sadržaja 1/10 izdvajamo

INFO dan

INFO dan o Programu podrške razvoju politike informaciono-komunikacionih tehnologija
U Privrednoj komori Srbije 5. februara 2010. godine otvoren je Info dan, posvećen Programu za podršku sprovođenja zakona i strategija u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT PSP). Info dan je otvorila ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije, Jasna Matić, savetnik za međunarodnu saradnju u Generalnom direktoratu za informaciono društvo i medije pri Evropskoj komisiji, Stefan Paskal i državni sekretar Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije, Dejan Jovanović.

Info danu je prisustvovalo više od 250 učesnika, među kojima je bilo najviše predstavnika domaćih kompanija, kako onih koje se bave IKT tehnologijama, tako i onih koje kroz upotrebu ovih tehnologija mogu značajno da poboljšaju svoje poslovanje. Učestvovanje u Programu predstavlja mogućnost za naše kompanije da dobiju bespovratna sredstva za realizaciju projekata, ali i odličnu priliku da kompanije iz Republike Srbije ostvare saradnju sa evropskim firmama. Među prisutnima je bilo i predstavnika fakulteta, instituta i ostalih organizacija koje su zainteresovane da konkurišu sa svojim projektima za sredstva iz ovog Programa.


BEOGRADOsmi poslovni okrugli sto sa Vladom Srbije - Novi Pravci Razvoja

Osmi poslovni okrugli sto sa Vladom Srbije održaće se 24. marta 2010. u Beogradu u hotelu Hyatt Regency, a časopis za poslovne komunikacije InfoReview, kao medijski partner ovog događaja Vam omogućava učešće na konferenciji uz specijalni popust!

Poslovni okrugli sto pod nazivom Novi pravci razvoja, koji priređuje organizacija Economist Conferences, predstavlja priliku da se uključite u ekskluzivnu debatu na temu poslovnog izgleda zemlje i investicione klime. 
Pozvani ste da se priključite ministrima Vlade Srbije, uključujući premijera Mirka Cvetkovica, kao i stručnjake iz kompanije The Economist Group i drugih ključnih kompanija iz Srbije, u razvijanju nezvanične diskusije o najvažnijim problemima sa kojima se će srpska ekonomija susresti u budućnosti.

Ključna pitanja za raspravu će obuhvatiti:
    • Predviđanja finansijskih izgleda Srbije od strane analitičke kuće Economist Intelligence Unit  
    • Planove Vlade za stimulisanje ekonomije u svetlu oštrih mera MMF-a i napredovanja ka članstvu u Evroskoj Uniji
    • Privlačenje investicija u Srbiji redukovanjem birokratskog procesa i poboljšanjem infrastrukture
    • Sektore koji su investitorima najprivlačniji

     ECDL PIORukovodstvo Fonda PIO prošlo ECDL sertifikaciju

U okviru projekta ”Konsolidacija naplate i reforma penzijske administracije u Srbiji” (PARIP - Pension Administration Reform Project) sprovedene su ECDL on-line obuke i sertifikacija 100 zaposlenih iz raznih državnih ustanova, a među njima i rukovodećeg kadra Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Među prvima uspešno polaganje ECDL ispita izvršio je generalni direktor gospodin Slobodan Zdravković i tako ličnim primerom pokazao orijentaciju ka stalnom usavršavanju kao preduslovu razvoja, postizanju privrednih rezultata i korišćenja savremenih tehnologija i uređaja. To je bio razlog da napravimo kratki intervju za naše čitaoce:
Imate skoro 2,8 miliona osiguranika, 35 filijala, 121 ispostavu. Da li ste zadovoljni vasim informacionim sistemom i koliko vam pomaže u radu?

Za obavljanje redovne delatnosti Fonda informacioni sistem je veoma važan. S obzirom na to da se obim i različitost posla dnevno povećavaju, postojeće rešenje ne može u celini odgovoriti svim našim zahtevima.


SBS

IBM ISS: Prvoklasna rešenja za IT bezbednost

IBM Internet Security Systems (ISS) je poverljiv savetnik za bezbednost hiljadama vodećih kompanija u svetu i brojnim vladama i obezbeđuje preventivnu zaštitu njihovih mreža, stonih računara i servera.
Njegova integrisana bezbednosna platforma je projektovana da pruža automatsku zaštitu od poznatih i nepoznatih pretnji i tako pomaže da mreže neometano rade, a klijente štiti od mrežnih napada i pre nego što uspeju da naškode poslovanju.
IBM Internet Security Systems raspolaže proizvodima i servisima koji su zasnovani na proaktivnom bezbednosnom obaveštavanju njegovog razvojnog i istraživačkog tima X-Force koji je nesumnjivi svetski autoritet u istraživanju ranjivosti sistema i mogućih pretnji. Njegove proizvode dopunjuju sveobuhvatni vođeni i profesionalni bezbednosni servisi.
ISS proizvodi obezbeđuju kompletnu IT infrastrukturu i time omogućavaju kontinuitet poslovanja i efektivno odvijanje poslovnih procesa uz razumne troškove i pridržavanje zahteva za upravljanje rizikom.MDS

Značaj uvođenja sistema za upravljanje sigurnošću informacija (ISMS) prema zahtevima  standarda ISO 27001

"Informacije su saznanja koja postaju dostupna pomoću sredstava komunikacija, a poseduju obaveštajnu vredenost".
Sama definicija objašnjava bitnost i vrednost informacija, kako za pošiljaoca tako i za primaoca, a sa druge strane neophodnost sredstava komunikacije za njihovo uspešno prenošenje.
U današnjim uslovima globalnog poslovanja i tržišnog liberalizma, pravovremena informacija postaje najznačajniji resurs svake kompanije, preduzeće ili organizacije.
Budući da su partneri MDS-a najveći strani i domaći provajderi, banke i finansijske institucije kao i najpoznatije kompanije različitih struktura, i da se veliki deo poslovanja obavlja javno, putem interneta, shvata se važnost zaštite informacija, kako u međusobnim partnerskim odnosima tako i u odnosima sa krajnjim korisnicima.
Investicije u sigurnost u regiji su uglavnom ograničene na nabavku, postavljanje i konfiguraciju firewall-a, IDS, IPS, antivirus, antitrojan i drugih sigurnosnih tehnologija.  Da li je to dovoljno?

Gomila uređaja i tehnologije nisu sigurnost. Iako su ove aktivnosti integralni deo stabilnog i efikasnog sigurnosnog sistema, same po sebi nisu sigurnost, i ne nude adekvatnu garanciju tajnosti, integriteta, i dostupnosti ključnih resursa organizacije.


ECDL PUECDL obuka za elektronsko poslovanje u Poreskoj upravi Srbije

U okviru kredita koje je Republika Srbija dobila od IDA - International Development Association, kompanije SAGA d.o.o. i  EBC test centar d.o.o izvršile su delimičnu ECDL sertifikaciju rukovodećih kadrova u Vladi Srbije - Ministarstvu finansija i Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Veliki deo poslova obavljen je u Poreskoj upravi Srbije koja ove godine svojim korisnicima otvara niz pogodnosti na planu elektronskog korišćenja baze podataka i finansijskih obračuna.
Intervju sa Dr Dejanom Vidojevićem,dipl.ing, pomoćnikom direktora Poreske uprave,

Vlada Srbije je nedavno potvrdila menadžerski tim Poreske uprave, što znači da ćete i narednih pet godina voditi Sektor za razvoj i računarsku podršku. Čestitamo! Građani će dobiti uskoro jedinstveni lični poreski broj kojim će biti numerisani kao poreski obveznici. Uz njega od sredine godine moći će elektronski da provere koliko duguju na ime svakog pojedinačnog poreza koji im sleduje, kada su i koliko uplatili ne samo u ovoj godini nego u celoj poreskoj istoriji.


e-Skills Week

Nedelja informatičkih veština

U periodu od 1-5. marta 2010.god. pod pokroviteljstvom Evropske Unije, Evropske Komisije, Evropske ICT skupštine (CEPIS), najznačajnijih ICT kompanija (IBM, Microsoft, Cisco, Oracle, Acer, HP... ) i mnogih evropskih ICT organizacija, održava se istovremeno na hiljade manifestacija širom Evrope pod zajedničkim nazivom „e-Skills Week“.
JISA – Informatički savez Srbije, kao Pan-European ali i nacionalni Stakeholder akcije, širom Srbije, Makedonije i Crne Gore, zajedno sa nadležnim Ministarstvima za telekomunikacije i informatičko društvo, omladine i sporta, prosvete i drugim, Privrednom komorom Beograda, kao i čitavim nizom kompanija i organizacija, realizuje seriju manifestacija sa ciljem pružanja besplatnih polaganja za ECDL – European Computer Driving Licence, kao najrasprostranjenijeg, navažnijeg i od Evropske Komisije zahtevanog sertifikata informatičke pismenosti.
ECDL Fondacija dala je punu podršku ovoj manifestaciji, obezbeđujući besplatne ECDL indekse za sve učesnike koji tokom ove nedelje polože makar jedan od ECDL ispita, a neke organizacije kao što je Privredna komora Beograda, obezbedile su besplatne ECDL indekse za sve svoje najznačajnije poslovne partnere.SIEMENS„Fabrika osiguranja“ otvorila kapije u Beogradu

Siemens IT Solutions and Services je 18. februara u Beogradu organizovao ekskluzivni poludnevni događaj namenjen osiguravajućim kućama i održao ga pod krajnje prigodnim nazivom – „Fabrika osiguranja“. U podnaslovu je stajalo da će biti reči o valjanom pristupu praktičnim aspektima osiguranja. Tako je i bilo.
Ispostavilo se da je čitav događaj bio deo nešto šireg projekta, putujuće izložbe koja je u Beograd stigla iz Zagreba, a potom produžila u Slovačku i dalje.

Ako se ima na umu da današnje osiguravajuće kuće posluju u okruženju rastuće konkurencije, sve većih zahteva klijenata i finansijske krize, jasno je da su osnovni faktori za njihov uspešan rad brzina, merljivost rezultata i jednostavnost, koji se mogu postići jedino radikalnim promenama načina poslovanja. Te promene istovremeno donose i smanjenje troškova, skraćivanje vremena potrebnog za iznošenje proizvoda na tržište i zadovoljnije klijente. Svoju složenu strukturu osiguravajuće kuće moraju preoblikovati tako da bude ekonomična i skalabilna, ukoliko nameravaju da povećaju profitabilnost i osiguraju kontinuitet poslovnih procesa, a klijentima ponude jedinstvene vrednosti.


WIMA

Vodeća međunarodna konferencija

WIMA je vodeća međunarodna izložba i konferencija  posvećena NFC (Near Field Communication) tehnologiji, koja će industrijske lidere, start-up kompanije,organizacije koje se bave stadardizacijom,  kao i istraživačke i edukativne institucije okupiti na godišnjem događaju u Monaku.
Konferencije:
Program WIMA  Konferencije 2010 nastaviće sa svojom izuzetno uspešnom uporednom formom poslovnih i tehničkih prezentacija, od najznačajnijih industrijskih lidera sve do start-up kompanija, o najnovijim primerima koriscenja NFC-a,  pozicioniranju proizvoda na tržištu, inovativnim aplikacijama, uslugama,testiranju, usaglašavanju, standardizaciji,istraživanju i razvoju, radionicama i još mnogo toga….
Poslovne prezentacije i panel diskusije omogućiće prisutnima neophodan  uvid u napredne poslovne modele i strategije, predstojeće izazove i mogućnosti koje se pružaju preduzećima u potrazi za potrosacima, zahvaljujuci tehnologiji koja se razvija.
Tehničkim prezentacijama biće prikazano kako razviti aplikacije i integrisati tehnologiju u uređaje, programirati tagove, vršiti testiranja, usaglašavanja i još mnogo toga…VLATACOMNišta bez standarda

Evropska unija traži da se ponašamo saglasno standardima i pravilima koji važe u njoj. Ne možete poslovati s njihovim firmama ni bez odgovarajućih sertifikata. Slično je i u dugim delovima sveta u kojima rade pojedine kompanije iz Srbije, poput beogradskog Vlatacoma (koji smo predstavili u prošlom broju), čiji su klijenti zemlje u razvoju. Od naših sagovornika iz ove kompanije, doktora Alekseja Makarova, tehnološkog direktora (ili preciznije direktora razvoja i istraživanja) i diplomiranog elektroinženjera Mirjane Đokić, menadžera dokumentacije, zatražili smo zato da nam objasne koje standarde Vlatacom poštuje u svakodnevnom radu, kako ih primenjuje i u kojim oblastima to čini, šta im standardi znače i koliko im pomažu u poslovanju. Evo šta smo saznali.

Bez poštovanja standarda ne može se poslovati ne samo u Evropi već ni u svetu. Koliko se ovaj preduslov podrazumeva u Vlatacomu, s obzirom da pretežno poslujete u inostranstvu?MICROSOFT

Pravo je vreme da uhvatimo tehnološki priključak

U našem nastojanju da saznamo šta treba uraditi da bi Republika Srbija dostigla standarde koje postavlja Evropska unija, bilo je neizbežno da u segmentu informacionih tehnologija dođemo do aktuelnog problema zaštite prava intelektualne svojine, koji se mora brzo i adekvatno rešavati. Da se na ovaj problem može gledati i sa druge, racionalnije, a tehnički posmatrano sigurno ispravnije strane, potvrdio je naš sagovornik Miloš Trkulja, direktor prodaje za javni sektor u Microsoftu Srbija.

U prethodnom periodu bili smo svedoci brojnih stranih donacija hardvera koji je odigrao značanju ulogu u jačanju kapaciteta državne i lokalne uprave. Da li je softver na tom hardveru adekvatno licencno optimizovan?

Uvažavajući vremensku dimenziju donacija o kojima ste govorili, te stanje koje smo u ovome segmentu tada nasledili, ovaj cilj nije postignut. Zato danas u određenim segmentima državne uprave i lokalne samouprave raspoloživi hardver ne omogućava da se postigne maksimalna efikasnost i produktivnost. S druge strane, mora se primetiti da su učinjeni veliki koraci.


Telenoru uručena licenca za drugog fiksnog operatora

U prisustvu najviših državnih zvaničnika, Telenoru je 19. februara 2010.godine  uručena licenca za drugog operatora fiksne telefonije u Srbiji, na prijemu organizovanom u sedištu kompanije na Novom Beogradu.
Premijer Mirko Cvetković i ministarka za telekomunikacije Jasna Matić još jednom su pozdravili ulazak drugog operatora na tržište, a licencu je generalnom direktoru Telenora Ćel-Mortenu Jonsenu uručio Milan Janković, predsednik Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja i izvršni direktor Republičke agencije za telekomunikacije (RATEL).

„Izuzetno nam je drago što smo dobili licencu za drugog operatora fiksne telefonije u Srbiji i nadamo se da ćemo sada moći još brže da obezbedimo pristup širokopojasnom internetu, što će uzrokovati rast privrede i stvoriti nova radna mesta. Spremni smo da uradimo svoj deo posla što se tiče ulaganja u infrastrukturu, a sada je potrebno da RATEL, kao regulatorno telo, reguliše cene i pristup infrastrukturi Telekoma u skladu sa međunarodnim standardima“, rekao je Ćel-Morten Jonsen, generalni direktor Telenora u Srbiji.


TELEGROUP

Kroz standarde(QMS, OHSAS, EMS)  krupnim koracima napred

Kompanija TeleGroup je  u ponedeljak 08/02/2010 sertifikovala sistem menadžmenta, kvalitetom po najnovijoj verziji standarda ISO9001:2008, kao i sistem bezbednosti i zdravlja na radu po standardu OHSAS18001:2007. Sertifikaciju, tokom koje nije utvrđena ni jedna neusaglašenost, sprovela je SGS grupa (Société Générale de Surveillance), najveća svetska kompanija za verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju, osnovana 1878. godine, sa sedištem u Ženevi.  Zajedno sa ranije sertifikovanim sistemom menadžmenta za zaštitu životne sredine po standardu ISO14001, takođe od strane SGS, uveden je integrisani sistem menadžmenta po sva 3 standarda i otvoreno jedno novo poglavlje u daljem napretku i organizaciji kompanije sa jasnim i snažnim opredeljenjem da TeleGroup postaje jedno moderno preduzeće organizovano po svetskim merilima i standardima, koje posluje uspešno i društveno odgovorno brigom za zaštitu životne sredine, poštujući pritom zahteve, potrebe i očekivanja klijenata, zaposlenih i šire društvene zajednice.


Barcelona
Mobilni svet 2010
Novi operetivni sistemi i pametni telefoni
Posle prošlogodišnjeg pada posećenosti, ove godine je ponovo oboren rekord na sajmu „Mobilni svet“ održanom u Barseloni: 49.000 posetilaca iz 200 zemalja prošlo je kroz njegove paviljone i videlo svetske premijere mnogih pametnih telefona i novih operativnih sistema s kojima će ti telefoni biti opremljeni.
Najveće okupljanje telekomunikacione elite preraslo je tokom godina iz tehnološkog kongresa u komercijalnu izložbu, na kojoj oni koji se bave tehnološkim aspektom ove industrije nemaju više centralnu ulogu. Svetla reflektora sada su usmerena na proizvođače pametnih mobilnih telefona i softvera namenjenog tim uređajima.
Najveće iznenađenje ove godine je to što Nokia nije otkrila nijedan novi telefon. Finski proizvođač nije čak imao ni izložbeni štand na ovom sajmu, ali je zato najavio the MeeGo, svoj novi operativni sistem za mobilne telefone zasnovan na Linuxu i stvoren spajanjem sistema Maemo (Nokijine prethodne platforme) i Moblin (sličnog Intelovog proizvoda).

Telefon za sportiste
Među mnogim štandovima na kongresu „Mobilni svet“ u Barseloni isticao se i jedan na kome je izlagala kompanija koja ne pripada IT svetu – Puma, proizvođač patika i sportske odeće i sportske opreme. Imala je za to i dobar razlog. Udruživši snage s kompanijom Sagem razvila je pametni telefon namenjen sportskim entuzijastima.
Pumin telefon se razlikuje od drugih po tome što na poleđini ima solarni panel koji puni bateriju, kao i nekoliko detalja koji omogućavaju da se telefon koristi dok se bavite sportom – štopericu, GPS tragač, kompas i pedometar.
Puma Phone čije su dimenzije 10,2 x 5,6 x 1,3 cm, ima kapacitivni taktilni ekran od 7,1 cm rezolucije 240 x 320, kameru od 3,2 megapiksela s LED blicem, još jednu VGA kameru spreda, za video pozive, i FM radio, a za povezivanje koristi 3G (HSPA), Bluetooth i USB 2.0.
Puma opisuje ovaj telefon i atributom „ekološki“, čime još više pojačava njegove zelene odlike.
Microsoft predstavio Windows phone 7
Microsoft je u Barseloni predstavio sledeću verziju svog operativnog sistema za mobilne telefone, Windows Phone 7 Series, s kojim se odmakao od aplikacija i primakao funkcijama.
„Težište je na telefonu i kako korisnici reaguju na taj uređaj“, rekao je izvršni direktor Microsofta, Stiv Bolmer otvarajući konferenciju za medije održanu izvan izložbenog prostora kongresa „Mobilni svet“ u Barseloni.
Windows Phone 7 Series istovremeno ističe i Microsoftovu nameru da preuzme veću kontrolu nad korisničkim interfejsom svog telefonskog softvera.
„Želimo veću konzistentnost u hardverskoj platformi i doživljaju korisnika“, istakao je Bolmer, ali je svejedno dodao i da Microsot želi da ostavi više prostora za inovacije svojim hardverskim partnerima.
Microsoft pored toga želi da ovim softverom napravi razliku između budućih telefona i ranijih ponuda telefona i ličnih računara.
„Telefoni su izgledali kao lični računari, ali telefon nije PC, manji je i ličniji“, rekao je Džo Belfiore, potpredsednik za Windows Phone.NPS


Microsoft Dynamics AX kao povod za druženje

NPS je 11. februara u prostorijama Microsofta u Beogradu održao skup na kome je okupio većinu sadašnjih korisnika sistema Microsoft Dynamics AX (i nekoliko potencijalnih korisnika), pri čemu težište skupa nije bilo nikakvo suvoparno tehničko predavanje, već pružanje prilike korisnicima da se međusobno upoznaju i uspostave veze od kojih će svi imati koristi.
Skup je otvorio Vladan Petrović, direktor kompanije NPS d.o.o Beograd, koja je Gold Partner Microsofta i nosilac priznanja „Najbolji NAV partner u regiji 2009“.

„Cilj nam nije bio da vas naučimo nešto novo ili da vam držimo predavanja, jer su među vama skoro svi klijenti koji koriste Microsoft Dynamics AX u Srbiji. Iako je to relativno novo rešenje kod nas, želim da vas uputim jedne na druge i da vam prenesem poruku da niste sami i da niste korisnici nečeg egzotičnog, već nečeg jako dobrog, i da ste deo neke buduće veće zajednice“, poručio je Petrović otvarajući skup


EEIG

Aleksandra Royal –Špedicija evropskog kvaliteta

Kompanija Aleksandra Royal d.o.o. je osnovana 1992. godine sa sedištem u Novom Beogradu. Nedavno je prošla proceduru i postala prva špediterska firma iz Srbije koja će ubuduće poslovati sa evropskim znakom EEIG - European Economic Chamber iz Brisela.
Poslovne aktivnosti obuhvataju široku paletu logističkih usluga, od transporta robe u drumskom, avio, pomorskom i železničkom saobraćaju, preko usluga carinskog posredovanja, skladištenja, distribucije robe i dodatnih usluga u skladištu.
Primajući priznanje evropskog kvaliteta direktorka Aleksandra Vidojević je naglasila:
„Kroz širok spektar usluga i integrisana logistička rešenja klijentima pružamo potpunu podršku u upravljanju lancima snabdevanja.
Svakom klijentu pristupamo individualno u skladu s njegovim potrebama, pomažući mu da optimizuje svoje troškove, posveti se vlastitom «core-business-u» i unapredi svoje poslovanje.

Besprekorna razmena robe i informacija, logistička rešenja prilagođena zahtevima klijenta kritičan su faktor uspeha svake kompanije


GS1

Veća bezbednost pacijenata i efikasnije poslovanje u zdravstvu
Pod koordinacijom nacionalne asocijacije GS1 Srbija i njenog radnog tima za zdravstvo pokrenut je pilot projekat – Sledljivost u lancu snabdevanja u zdravstvu- Primena GS1 standarda. Osnovni cilj projekta je prikaz uspoostavljanja sledljivosti lekova kao jednog od zahteva Zakona o lekovima koji u prvi plan stavlja zaštitu pacijenata. Predstavnici vodećih farmaceutskih kuća u Srbiji ističu da generalni cilj uvođenja ovog standarda jeste bezbednost pacijenta, ali da njegovo uvođenje pruža mogućnosti enormne uštede.
Značaj projekta ogleda se u primeni globalnih standarda GS1 koji su prihvaćeni u preko 140 zemalja sveta i osnov su za ulazak na svetsko tržište, konkurentnu poziciju u poslovnom svetu i efikasnu razmenu robe i informacija.
U proces standardizacije uključili su se Galenika a.d. i Hemofarm a.d. kao proizvođači, veledrogerije Velefarm a.d., Phoenix Pharma d.o.o. i Jugohemija a.d. i  Apotekarska ustanova Beograd.
Standardi globalnih lanaca snabdevanja
Kada se pomene termin GS1 standardi, možda još ima nedoumica o čemu se radi. Međutim, kada se kaže EAN, opštepoznato je o čemu je reč jer ovaj sistem standarda funkcioniše u našoj zemlji blizu 30 godina. Ovi standardi prihvaćeni su u preko 140 zemalja sveta i predstavljaju poslovni jezik opšteprihvaćen u lancima snabdevanja na globalnom nivou.
Nastanak sistema
U trgovinskoj razmeni oduvek je postojala potreba identifikacije artikala kojima se trguje (radi lakšeg naručivanja, kontrole, prijema, otpreme i sl.). Da ne bi dolazilo do zamene i zabuna zbog sličnih i dvosmislenih naziva, artiklima su morale da se dodeljuju šifre. Radi prevazilaženja, prvo internih, a zatim i nacionalnih rešenja za označavanje robe, 60-tih i 70-tih godina prošlog veka, formirani su višenacionalni sistemi ali bez većih uspeha. 1977. godine, u cilju sprovođenja ideje o standardizaciji identifikacionog sistema za evropske zemlje, formiran je EAN sistem (European Article Numbering).


1

RISK 2010

Uspešen zaključek konference RISK 2010

V Mariboru se je prejšnji teden v kongresnem centru hotela Habakuk uspešno odvil in zaključil največji dogodek s področja informacijske varnosti in novih tehnologij za zagotavljanje nemotenega poslovanja v regiji Adriatik, RISK 2010.
Uradno otvoritev, ki jo je letos medijsko vodil g. Sašo Papp, sta dopolnila govora vodje prodaje pri podjetju REAL security g. Davida Ivačiča in predstavnika mesta Maribor podžupana g. Roka Pečeta. Dodatno so otvoritev zaznamovali akademski bobnarji iz slovenskega tolkalnega projekta, ki so s svojim močnim bobnanjem napovedali vojno hekerjem. Tradicionalne konference, že pete po vrsti, se je letos v dveh dnevih udeležilo nekaj manj kot 450 udeležencev iz celotne regije, dogodek pa je podprlo 35 partnerjev in sponzorjev, med drugimi tudi mestna občina Maribor, kot častni pokrovitelj.  V dveh dneh se je zvrstilo 26 predavanj, na katerih so sodelovali vodilni slovenski in mednarodni strokovnjaki.


1

AUREA

Portal eKapija po drugi put dodeljuje nagradu „Aurea”

Poslovni portal "eKapija" drugi put za redom dodeljuje nagradu "Aurea" za naj investiciju godine. Izbor za titulu “Investicija godine” će biće krunisan u drugoj polovini marta zvaničnom dodelom nagrada na ceremoniji. Kao i prošle godine, nagrada će biti uručena pobedniku od strane potpredsednika Vlade republike Srbije i ministra za nauku i tehnološki razvoj, gospodina Božidara Đelića.
Akcija dodele nagrade “Aurea” je pokrenuta sa željom da se adresiraju izazovi u investicionoj klimi i skrene pažnju na dobre investicione projekte u Srbiji. Cilj eKapije je da se iz godine u godinu prikažu originalni primeri izuzetnog uspeha, primeri investicija koje su inovativne i inspirativne, koje su finansijski isplative ali iznad svega dobre za društvo i održivi rast srpske privrede. S obzirom na to da su informacije na poslovnom portalu eKapija dostupne na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku, i imajući u vidu neograničenu moć interneta, ova inicijativa doprinosi da se dobar glas o Srbiji kao investicionoj destinaciji čuje što dalje.


1

IDC

Pad prodaje personalnih računara u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji

BEOGRAD, ZAGREB, LJUBLJANA - 19. februar 2010. – Na tržištima personalnih računara u tri zemlje u regiji: Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, u četvrtom kvartalu 2009. prodato je ukupno 255 hiljada personalnih računara ili približno 20 posto manje nego u istom kvartalu 2008. Prema preliminarnim podacima, zbir ukupnih isporuka u te tri zemlje u celoj 2009. godini iznosio je nešto manje od 800 hiljada PC-a. Zbirni su podaci iz odvojenih kvartalnih istraživanja  tržišta personalnih računara u te tri zemlje koje je sprovela analitička kompanija IDC Adriatics.

Srbija

Na PC tržištu Srbije, IDC je u četvrtom kvartalu 2009. godine zabeležio isporuku 102,543 komada, uz pad prodaje personalnih računara od 22 posto u odnosu na isti kvartal 2008. godine. U Srbiji je u čitavoj 2009. godini isporučeno oko 332 hiljade personalnih računara, odnosno 20 posto manje nego li u prethodnoj godini.

1

Sadržaj 1/10

010 INFO dan o Programu podrške razvoju  politike informaciono-komunikacionih tehnologija

014 Osmi poslovni okrugli sto sa Vladom Srbije - Novi Pravci Razvoja

020 Rukovodstvo Fonda PIO prošlo ECDL sertifikaciju

024 IBM ISS: Prvoklasna rešenja za IT bezbednost

030 Značaj uvođenja sistema za upravljanje sigurnošću informacija (ISMS) prema
zahtevima standarda ISO 27001

036 ECDL obuka za elektronsko poslovanje u Poreskoj upravi Srbije

044 Nedelja informatičkih veština

050 „Fabrika osiguranja“ otvorila kapije u Beogradu

058 WIMA - Vodeća međunarodna konferencija

060 VLATACOM: Ništa bez standarda

068 Microsoft - Pravo je vreme da uhvatimo tehnološki priključak

074 Telenoru uručena licenca za drugog fiksnog operatora

078 Telegroup: Kroz standarde(QMS, OHSAS, EMS) krupnim koracima napred

080 Mobilni svet 2010: Novi operativni sistemi i mobilni telefoni

085 Telefon za sportiste

086 Microsoft predstavio Windows phone 7

090 Microsoft Dynamics AX kao povod za ndruženje

096 Aleksandra Royal – špedicija evropskog kvaliteta

098 Veća bezbednost pacijenata i efikasnije poslovanje u zdravstvu

100 Standardi globalnih lanaca snabdevanja

108 Uspešen zaključek konference RISK 2010

114 Portal eKapija po drugi put dodeljuje nagradu „Aurea“ za investiciju godine

116 Pad prodaje personalnih računara u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji