REDAKCIJA OGLAŠAVANJE

PRETPLATA1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2/2007.


Iz sadržaja 2/07 izdvajamo

ECDL


Održana druga ECDL konferencija


Nacionalnom strategijom razvoja informacionog društva donesenom od strane Vlade Srbije, a po preporukama EU i UN, definisan je ECDL - European Computer Driving Licence kao standard minimalnog i svima neophodnog poznavanje rada na računarima.

Druga ECDL Konferencija koja je održana krajem februara u Privrednoj komori Beograd, analuzirala je dosadašnje rezultate ostvarene u našoj zemlji i iskustva okolnih zemalja.ECDLECDL za 7000 zaposlenih Elektroprivrede Srbije


Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije" osnovano je odlukom Vlade Srbije sa osnovnim zadatkom potpunog zadovoljavanja potreba privrede i stanovništva naše zemlje za električnom energijom. JP EPS permanentno ulaže u izgradnju novih kapaciteta i poboljšanje svojih usluga, a nedavno potpisanim ugovorom sa nosiocem licence ECDL obezbeđena je informatička obuka svih zaposlenih na računarima po internacionalnim standardima EU i UN, što će dodatno ubrzati poslovanje preduzeća i komunikaciju s okruženjem i podići njegovu tržišnu vrednost.ECDLECDL obuka u zdravstvenim centrima Srbije


Zdravstveni centar ’’Južni Banat’’ Pančevo, pilot region projekta informatičke obuke u zdravstvenim centrima u Srbiji, prvi je „poligon“ za obučavanje i sertifikaciju kadrova po ECDL programu.

Na taj način čini se važan korak pridruživanja zdravstvenih usliga u Srbiji – tretmanu kakav postoji u ogromnoj porodici korisnika ECDL standarda u zdravstvenim institucijama Evrope i sveta.SBSZapočeto automatsko vođenje sudskih predmeta

Početkom marta u Okružnom sudu u Sremskoj Mitrovici pokrenut je program automatskog vođenja sudskih predmeta – Sena.

Program koji je razvio beogradski SBS u rad je pustio Zoran Stojković, ministar pravde u Vladi Republike Srbije. Svečanosti su prisustvovali i Danijel Đulgaris, direktor centra Evropske agencije za rekonstrukciju u Srbiji, predsednici okružnog i opštinskog suda u Sremskoj Mitrovici i direktor SBS-a Mirko Drašković.

 IBM

Kako druge učiniti posebnim

Sada već postoji opšta saglasnost da su u osvit 21. veka tri ključna faktora svojom konvergencijom izmenila svet – smanjenje trgovačkih i političkih prepreka, neometan pristup brzim komunikacijama i kompjuterskoj tehnologiji i jeftini proizvodni kapaciteti (u Aziji i drugde).

Svet je zahvaljujući njima postao ravan u smislu da kompanije mogu da posluju gotovo svuda, nezavisno od toga gde se nalaze.

 MDS

MDS u inteligentnoj zgradi NBS

U referentnoj listi MDS informatičkog inženjeringa jedno od najznačajnijih mesta zauzima – Narodna banka Srbije s kojom sarađuje već godinama i za koju je uspešno izveo više projekata. Posebno su ponosni na najznačajniji realizovani projekat izveden u novoj poslovnoj zgradi banke na Slaviji u Beogradu.

Razmere projekta simbolično oslikava i veličina objekta u kome je izveden što je lako shvatljivo svima koji su godinama posmatrali kako džinovska građevina postepeno poprima današnji izgled.

To zasigurno nije običan poslovni objekat ne samo u funkcionalnom i građevinskom smislu već i u tehološkom. Radi se o inteligentnoj zgradi koja i pored dugotrajne izgradnje i opremanja predstavlja odličnu platformu koja se može nadograđivati i osavremenjivati bez teškoća, naročito na nivou nadogradnje postojećeg stepena iskorišćenosti računarske mreže i komunikacione opreme.

 FSC

FSC obeležio 10 godina poslovanja u Srbiji

Jubilej Fujitsu Siemens Computersa je krunisan vodećom tržišnom pozicijom u Srbiji po isporuci prenosivih računara i stabilnom drugom pozicijom po ukupnim isporukama personalnih računara.

U planovima kompanije dominantno je usmeravanje ka uslugama, prvenstveno u sektoru malih i srednjih preduzeća.SIEMENS

Između dva Simensa

Pošto poslednjih nekoliko godina nismo direktno pisali o kompaniji Simens i njenom poslovanju u Srbiji, upriličili smo razgovor s njenim novim direktorom Tihomirom Rajlićem i iskoristili smo ga ne samo za informisanje o najnovijim dešavanjima – smeni direktora, reorganizaciji, planovima razvoja u narednih nekoliko godina... – već i za kratko upoznavanje s njenom organizacionom strukturom, načinom poslovanja, industrijskim granama koje su u njenom fokusu kao i uporednim stanjem u odnosu na okruženje.Allied TelesynGigabitna mrežna rešenja

Allied Telesis je stekao ugled zahvaljujući svestranim istraživanjima i razvoju komunikacionih uređaja i multiservisnih mreža. Posle višedecenijskog razvoja postao je vodeći ponuđač sigurnosih Ethernet/IP pristupnih rešenja i lider u primeni IP Triple Play mreža preko bakarne i optičke infrastrukture. Allied Telesis uz to danas zauzima jedno od vodećih mesta u primeni tehnologije svičeva u velikim preduzećimaa i korporacijama.

 SAP

mySAP ERP sistem za upravljanje putovanjima

U globalnom poslovnom okruženju putovanje je neophodna i skupa životna činjenica, faktor troškova vezanih za zaposlene, u mnogim kompanijama po važnosti odmah iza plata.

Nije stoga ni čudo što u skučenoj i nepredvidljivoj ekonomiji sve više kompanija traži načine da smanji neizbežne putne troškove. Razborite kompanije otkrivaju da za kontrolisanje i obuzdavanje tih troškova moraju da usvoje novu politiku upravljanja putovanjima, onu koja im omogućava da ugrade automatsko rešenje.

Upravljanje putovanjima korišćenjem sistema mySAP ERP nudi upravo takvo rešenje – ono koje osigurava značajne, brze i stalne uštede.

 JP PTT “Srbija”

Primena MPLS  tehnologije u mreži JP PTT saobraćaja “Srbija”

Sve telekomunikacione i IT delatnosti, veoma širokog spektra aktivnosti Preduzeća, obuhvaćene su radom Direkcije za IT i telekomunikacije. Veoma vredan i intezivan četvorogodišnji rad stručnjaka ove Direkcije rezultirao je pokretanjem i uspešnim završetkom niza IT i telekomunikacionih projekata.

Jedan od projekata koji je zaslužio atribut strateški jeste i uvođenje MPLS tehnologije u mrežu JP PTT saobraćaja „Srbije“.

 PEXIMPexim leti dalje i više


Pexim Solutions je na Balkanu dobro poznat kao kompanija sa impresivnim rezultatima u oblasti bankarskog poslovanja. Ipak, ostati u vrhu samo u ovom delu sveta nije bio dovoljan izazov za rukovodstvo Pexima. Da bi slične rezultate postigli i u drugim regijama na tržište će plasirati novu generaciju svojih rešenja za bankarsko poslovanje zasnovanu na najsavremenijimi tehnologijama.

Pored toga Pexim svoje poslovanje širi i na oblasti izvan bankarstva. Tim povodom ponovo smo bili u gostima kod Miodraga Mirčetića, izvršnog direktora kompanije Pexim Solutions.

 Siemens IT Solutions & Services Bank Assurance - Novi proizvod u okviru linije Insurance.net


Fujitsu Siemens Computers FSC isporučuje računare s operativnim sistemom Microsoft Windows Vista


Pexim

Agrobanka osavremenila svoju IT infrastrukturu

Agrobanka je jedna od najvećih domaćih banaka koja je primarno bila orijentisana na agrar, a danas radi i sa stanovništvom i sa privredom. Veliki broj korisnika i razgranata mreža poslovnica ponos su ove banke, ali i obaveza njenog IT sektora.

U poslednjih par godina, zahvaljujući bržem rastu banke, u nekoliko navrata je ulagano u IT infrastrukturu, pa smo tim povodom posetili Agrobanku i porazgovarali s Mihajlom Radićem, direktorom IT sektora i Aleksandrom Aksentijevićem, direktorom prodaje u kompaniji Pexim Solutions, koja je važan ICT partner ove banke.NPS

ERP – Kako izbeći najčešće greške pri izboru i implementaciji poslovnog rešenja

NPS Beograd je tokom novembra i decembra 2006. realizovao seriju poslovnih seminara pod zbirnim nazivom „Kako izbeći najčešće greške pri izboru i implementaciji poslovnog rešenja“.

Tekst koji sledi sadrži najvažnije akcente iz prvog, teorijskog dela seminara, a nastao je kao odgovor na molbu svih onih koji nisu uspeli da prisustvuju održanim NPS seminarima. To je odlično uputstvo za sve one pred kojima su izbor i implementacija poslovnog rešenja i najbolja pozivnica za buduće NPS seminare.TeleGroup


Šest godina u društvu najboljih


TeleGroup je kompanija koju nije potrebno posebno predstavljati, jer je već godinama poznata kao jedan od lidera u integraciji sistema, posebno u oblasti telekomunikacija.

Petog aprila TeleGroup je organizovao skup pod nazivom „TeleGroup i prijatelji“, sa željom da predstavi budućnost telekomunikacija. Povod za ovaj skup je obeležavanje šest uspešnih godina poslovanja u našoj zemlji, od ove godine prvi put javno obeleženi “Dan TeleGroupa“.

 Telegroup


WiMAX – Potencijal za fiksni i mobilni prijem

U okviru skupa organizovanog povodom šest uspešnih godina kompanije TeleGroup posebno je predstavljena tehnologija WiMAX. Prezentaciju je održao Aleksandar Sugaris. Za ovakav izbor postojala su tri razloga – WiMAX je već realnost u Srbiji, testiranje 3G sistema i poređenje ove tehnologije i mobilni WiMAX.

Pošto se telekomi danas upinju da tržištu obezbede komunikaciju bez granica, TeleGroup je napravio i komparativnu analizu tehnologija za mobilni prijem.

 GeneralEkonomik

 

Geneko na Cebitu 2007Ovogodišnji Cebit je nesumnjivo pokazao aktuelni pravac kretanja IT industrije. Hardver je postao samo sredstvo da se postignu ciljevi, ali se akcenat stavljao na kompletna rešenja, IT sisteme koji korisniku omogućavaju realnu primenu.

Primenjena tehnologija mogla se grubo podeliti na proizvode široke potrošnje i poslovna rešenja. Jedan od posećenijih štandova u oblasti primenjene tehnologije bio je i štand našeg predstavnika – kompanije GeneralEkonomik (Geneko) Već uobičajena praksa da naši predstavnici odlaze organizovano na Cebit ponovljena je i ove godine, uz podršku Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza – SIEPA.

 ComingPosvećenost klijentu ključ uspeha


Coming Computer Engineering je domaća kompanija, osnovana 1992. godine, koja je počela kao mala računarska firma sa ciljem da osvoji tržište svojim radom i trudom, i da uvek pruži maksimum svojim kilijentima. Ovakva postavka ostala je do današnjeg dana premisa njenog poslovanja.

Coming je u međuvremenu postao značajan činilac na domaćem IT tržištu. Ima 40 stalno zaposlenih stručnjaka i može se pohvaliti partnerskim statusom sa najvećim imenima svetske IT industrije: Microsoft Partner, HP Prefered Partner, Cisco Premier Certified Partner, Cisco Specialized Partner, VMWare Enterprise Partner, Citrix Access Partner, IBM Partner, Oracle Partner, Symantec Partner.

 Špica

Kako adekvatno obeležiti proizvode za plasman na evropsko tržište

Neposredan povod za ovaj tekst jesu sve češći upiti i zahtevi domaćih proizvođača kod kojih implementiramo sisteme za podršku proizvodnji, skladištenju, distribuciji i prodaji, u pogledu obeležavanja proizvoda na način kako to zahtevaju kupci iz ?vropske unije.

 

Špica


Jubilej kompanije Špica centarPred više od 250 učesnika pedesetog skupa Slovenačkog poslovnog kluba održanog dvanaestog aprila u Beogradu, kao domaćin i sponzor skupa predstavila se kompanija Špica centar iz Beograda. Špica je na ovaj način obeležila četiri godine uspešnog rada u Srbiji i potvrdila ispravnost svoje poslovne vizije na nivou mreže kompanija koje čine Špica Adriatic Group
Biti vodeći u regiji i prepoznatljiv u svetu.

 VI Infoteh Jahorina

Šesti Infoteh Jahorina

Ovogodišnji naučno-stručni simpozijum Infoteh Jahorina održan od 28. do 30. marta u olimpijskom centru „Bistrica“ na 1620 metara nadmorske visine, još jednom je potvrdio status skupa na kome se mogu čuti visoko kvalitetni naučni radovi iz oblasti informacionih tehnologija i njihove primene u različitim granama industrije, a organizatori Infoteha su još jednom pokazali kako se i pored skromnih finansijskih sredstava, ali pomoću velike količine pozitivne energije može napraviti ozbiljan simpozijum sa koga će se svi učesnici vratiti puni pozitivnih utisaka.Sadržaj 2/07

ECDL

Održana druga ECDL konferencija

ECDL

ECDL za 7000 zaposlenih Elektroprivrede Srbije

ECDL

ECDL obuka u zdravstvenim centrima Srbije

SBS

Započeto automatsko vođenje sudskih predmeta

IBM

Kako druge učiniti posebnim

MDS

MDS u inteligentnoj zgradi NBS

NBS

Koncept rešenja IP telefonskog sistema implementiran u NBS

Banca Intesa

Uvećane kamatne stope za oročenu štednju u evrima i do 30%

Fujitsu Siemens Computers

FSC obeležio 10 godina poslovanja u Srbiji

Fujitsu Siemens Computers

FSC u gradskom Zavodu za informatiku i statistiku

Siemens

Između dva Simensa

Allied Telesis

Gigabitna mrežna rešenja

SAP

mySAP ERP sistem za upravljanje putovanjima

PTT

Primena MPLS  tehnologije u mreži JP PTT saobraćaja “Srbija”

Pexim

Pexim leti dalje i više

Pexim

Spoj tradicije i novih tehnologija

NPS

ERP – Kako izbeći najčešće greške pri izboru i implementaciji poslovnog rešenja

NPS

NPS – Prvi lokalni partner za Microsoft Dynamics AX (Axapta)

Telegroup

Šest godina u društvu najboljih

Telegroup

WiMAX – Potencijal za fiksni i mobilni prijem

GeneralEkonomik

Geneko na Cebitu 2007

Coming

Posvećenost klijentu ključ uspeha

Špica

Kako adekvatno obeležiti proizvode za plasman na evropsko tržište

Špica

Jubilej kompanije Špica centar

Infoteh Jahorina

Šesti Infoteh Jahorina

Infoteh Jahorina

Istraživačko-razvojni projekti i rezultati Iritela u oblasti softverskog radija

Asbis

Toshiba u Asbisovoj ponudi