REDAKCIJA OGLAŠAVANJE

PRETPLATA

UPUTSTVO ZA OGLAŠAVANJEPoštovani saradnici i oglašivači,

u želji da vam olakšamo pripremu tekstova i oglasa za časopis Jisa InfoReview, nudimo vam uputstvo za pripremu materijala kako biste izbegli moguće probleme (greške).

Sve materijale možete lično predati u redakciju časopisa Jisa InfoReview koja se nalazi u Zmaj Jovinoj ulici br.4 na šestom spratu. Ukoliko materijali nisu suviše veliki (do 10 MB) možete ih poslati elektronskom poštom na sledeću adresu: jisa.info@gmail.com

 

UPUTSTVO ZA PRIPREMU OGLASA:

Oglase bi trebalo dostaviti u formatima: TIF, EPS, JPG (u rezoluciji 300 dpi).    
Obrezani format časopisa iznosi 200 x 283 mm, što je proporcionalno formatu A4. Prepust preko obreza je po 2mm sa svake strane.
Oglas  1/1: 204 x 287mm
Oglas  1/2: 204 x 144
Oglas  1/3:   69 x 287
Oglas  1/6:   69 x 144
U slučaju da vam je bitno na kojoj strani želite da oglas stoji, molimo vas da  to napomenete.

UPUTSTVO ZA PRIPREMU TEKSTA:

Tekstove i slike šaljite u odvojenoj formi, ne zajedno u word  dokumentu. Ukoliko tekst sadrži formule ili neke druge slovne znake bilo bi poželjno da ih odštampate na papiru, kako ne bi došlo do promene pri otvaranju na drugom računaru (zbog nedostatka fonta i sl.).

* Jedna strana u časopisu bez slika i drugih elemenata ima oko 5.000 karaktera.
* Fotografije koje idu uz tekst trebalo bi dostaviti odvojeno od word dokumenta u formatima slike (JPG, EPS, TIF,...)

Zahvaljujemo vam se na saradnji,


Redakcija časopisa Jisa InfoReview, Zmaj Jovina br.4/VI, 11000 Beograd      

tel: 011/ 3281 727, 3282 447, fax: 011/ 2626 576

e-mail: dubravka.dukic@inforeview.biz