EDITORIAL STAFF ADVERTISEMENT

SUBSCRIPTION


JISA INFO 1996.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
 

CONTENT 1/1996.

CONTENT 2/1996.

INFO ČLANCI

 • Zaštita podataka u računarskim sistemima (Velašević D.)
 • Neuralne mreže u tehnološkim procesima (Ratković N., Stanković S.)
 • Kompresija digitalnog video signala (Samardžić A., Starčević D., Jovanov, E.)
 • Poslovno-tehnološke informacije u SNTIS-u (Pantelić S., Radenković. B., Ivković M.)
 • "SIMULIRANO KALJENJE" u ruting problemima (Teodorović D., Pavković G., Kalić M.)
 • EDI u Evropskoj Uniji (Milošević M.)

INFO ČLANCI

 • Celularne neuralne mreže u rutiranju (Reljin I., Kostić P., Reljin B.)
 • Mobilno radio-prostiranje u opsegu 900 MHz (Matić V., Paunović Đ.)
 • Hyperdoc multimedijski sistem i baze podataka (Babić J., Djurić M., Stojanović Z.)
 • Elektronsko bankarstvo (Krstić B., Radović O.)
 • Model otvorenog EDI-a (Popović D.)
 • Računarsko upravljanje proizvodnom kompanijom (Ilić O., Bujdić R.)
 • Hardverska struktura HBS-TV interfejsa (Milivojević Z.)
 • Informacioni sistem za sastavljanje vozova (Tomović S., Kecman N., Smerdelj-Milovanović M.)

INFO PREVOD

 • Mikroprocesori 2020. godine (Paterson D.)

INFO PRIKAZ

CONTENT 3/1996.
CONTENT 4/1996.

INFO ČLANCI

 • Superskalarni procesori najnovije generacije (Jovanović Z.)
 • Fazi sistemi i fazi upravljanje (Turajić S.R.)
 • Razvoj realisticnog modela glave čoveka (grupa autora)
 • Ekspertni sistemi u mikrografiji (Pliščuk, J.E.)
 • Upravljanje proizvodnjom i informaciona integracija (Pilipović M., Spasić Z.)
 • Videokonferencija i multimedijalni distributivni sistem (Kozarev A.)
 • Primena programskog paketa P/G% kao sistema za podršku odlučivanja u susdstvu (Lečić D., Čupić M., Makajić D.)

INFO PREVOD

 • Bežicne mreže (Zajmen, X.)

INFO PRIKAZ

 • InfoWare CD/HD - nova tehnologija umrežavanja (Berat-Radosavljević Lj., Maksimović M., Živković M.)

INFO ČLANCI

 • Prepoznavanje pisanih znakova (Bojović M.)
 • Sigurnost UNIX operativnih sistema (Jovanović Z., Milojević Gajin S., Vitorović M.)
 • Budući opšti ekspertni sistemi u matematici (Iričanin B.)
 • Stanje i trendovi u softveru (Vranješ S.)
 • Baza podataka za CIM tehnološku ćeliju (Stefanović N., Spasić Z.)
 • Paralelizam i programski jezici (Davidović T.)

INFO PRIKAZ

 • Elektronska biblioteka
 • Digitalizovane mikroslike
 • Srpski Psaltir na CD-ROM-u
CONTENT 5/1996.
CONTENT 6/1996.

INFO ČLANCI

 • Multimedijalni konferencijski sistemi - standardi i mreže arhitekture (Medin Z., Reljin I., Reljin B.)
 • Struktuiranje dokumenata u HTML jeziku (Surla D., Tošić T.)
 • Informacione tehnologije i reinženjering poslovnih procesa (Pokrajčić D., Sedlar M.)
 • Jedan primer topografskog mapiranja EEG signala (Samardžić A.N., Jovanov E., Starčević D.B.)
 • Logička specifikacija i logička prototipska implementacija informacionih sistema (Marjanović Z.)
 • Novi pristup razvoju informacionih sistema (Poliščuk, J.E.)

INFO PREVOD

 • Sveoptičke komunikacione veze (Cen V.)

INFO PRIKAZ

 • INVEX u naftnoj industriji (Stevanović V., Stanojević M., Vraneš, S.)

INFO ČLANCI

 • Jedno poboljšanje karakteristika geografskih informacionih sistema: model EGIS (Davedžić V., Davedžić M.)
 • Visual DMP - Programski sistem za vizuelnu obradu multimedijalnih signala primenom signal procesora Motoroline familije (Marković M.Z., Dimitrijević D.)
 • Inteligentno dodeljivanje resursa u okviru FPS-a (Simeunović V., Vraneš S.)
 • Transliteracija i automatsko pretrazžvanje bibliografskih baza podataka (Filipović-Radulaški T., Jaić K.)

INFO PREVOD

 • Pametna soba

INFO MEDICINA

 • YUBIS - softver za podršku rada stacioniranih zdravstvenih ustanova (Obradović M.)
 • EVISTO: program za vodjenje istorija bolesti

INFO PRIKAZ