EDITORIAL STAFF ADVERTISEMENT

SUBSCRIPTION


JISA INFO 1994.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
 

CONTENT 1/1994.

CONTENT 2/1994.

INFO SPEKTAR

 • Proteini za računarske čipove

INFO TEME

 • Uključenje u međunarodne komunikacije
 • Trendovi u telekomunikacionim mrežama
 • Nova generacija mikroprocesora
 • Svet personalnih računara

INFO ČLANCI

 • Optimizacija PTT rezervnih delova
 • Programski paket "Advokat 2.1"
 • BIBLIO - na cirici
 • GINIS - geografski informacioni sistem
 • Kontroler LOLA PA 100
 • Elektronsko formiranje slike
 • Optički disk u mikrografiji
 • Mikrofilm u Poštanskoj štedionici
 • Mikrofilm u bankarstvu: Agfa ili Kodak

INFO VESTI

INFO REGISTAR '93

INFO DOGAĐAJ

 • Mikrofilm na CeBIT-u '94

INFO SPEKTAR

 • Microsoft misli na budućnost

INFO TEME

 • Komunicirati znaci postojati
 • Čitati u informacionom sistemu
 • Supermreže informacija
 • Digitalni hijeroglifi

INFO ČLANCI

 • Vraćanje po tragu
 • Ekspertni sistemi
 • Objektni softver
 • Baze i banke podataka
 • Referalne baze podataka
 • Digitalni signal u telekomunikacijama
 • Modularni konvertor protokola
 • Integrisano formiranje slike

INFO VESTI

 • Kremlj, Vašington i BITS na istoj mreži
CONTENT 3/1994.
CONTENT 4/1994.

INFO TEH Nauka

 • Hijerarhijske neuronske mreze i moždani talasi
 • Razvoj i primene javnih baza podataka
 • Funkcionalno projektovanje informacionih sistema

INFO TEH Razvoj

 • INVEX investicioni ekspert
 • Uticaj EDI na informatičke tehnologije
 • Primena elektronskih komunikacija u obrazovanju

INFO TEH informacioni sistemi

 • Integrisani upravljački IS AMADEUS
 • Integralni IS drzavnih organa
 • IS grada Beograda
 • IS tehničke dokumentacije (NIS RN Novi Sad)
 • Računarski sistemi za upravljanje tokovima dokumentacije

INFO TEH Multimedijalne tehnologije

 • Multimedijalne tehnologije u arhitekturi i industrijskom dizajnu
 • Baza potpisa
 • INDOK sistemi
 • Skener centar SCAMAX
 • Mikrografska obrada istorijske arhive NBJ

INFO TEH Softver

 • I.A.F. Generator aplikacija
 • Pravni aspekt informatike
 • Povezivanje personalnih računara sa IBM računarom
 • Univerzalni interfejs (više radnih stanica - jedan printer)

INFO TEH EDI

 • EDI - model platnog prometa
 • EDI u Evropi

INFO TEH Privreda

 • Marketing između okruženja i organizacione strukture preduzeća

INFO ČLANCI

 • Prepoznavanje pisanih znakova (Bojović M.)
 • Sigurnost UNIX operativnih sistema (Jovanović Z., Milojević Gajin S., Vitorović M.)
 • Budući opšti ekspertni sistemi u matematici (Iričanin B.)
 • Stanje i trendovi u softveru (Vranješ S.)
 • Baza podataka za CIM tehnološku ćeliju (Stefanović N., Spasić Z.)
 • Paralelizam i programski jezici (Davidović T.)

INFO SPEKTAR

 • Pamćenje treptaja

INFO TEME

 • Kako mozak spoznaje
 • Svest u ćelijskoj plazmi
 • Upamti mi ime
 • Prenosioci poruka bolesti
 • lekar u glavi
 • Pametni telefoni

INFO ČLANCI

 • Inteligentni sistemi u međunarodnim odnosima
 • Dvoosni sistemi na PC racunaru
 • Osvezavanje računara
 • BBS kao informatička usluga
 • Beogradski minitel
 • Mikrofilm u uslovima embarga
 • Organizacija mikrofilmskog centra
 • Mikrofilmovanje u arhivi
 • Sajam novih tehnologija
 • Automatsko upravljanje podacima
CONTENT 5/1994.
CONTENT 6/1994.

NFO AKTUELNOSTI

 • Osnivači Jugoslovenskog informatičkog saveza JISA
 • Statut JISA

INFO TEME

 • Informacioni sistem PIO, zdravstva i socijale Crne Gore
 • Biblioteka grada Beograda u lokalnom bibliotečko-informacionom sistemu
 • Realizacija CMC računara na bazi personalnog računara
 • Integracija preduzeća pomoću kompjutera (CIE)
 • Dokumentalistika u Saveznom zavodu za statistiku
 • Power Macintosh - novi sistem upravljanja dokumentacijom
 • Marketing visokih tehnologija, ubeđivati ili informisati

INFO ČLANCI

 • Pravni ekspertni sistem
 • Kartografsko-topografska dokumentacija na mikrofilmu
 • Dokumentalistika za menadžere
 • Plan 9 - UNIX sledeće generacije
 • Mogućnost primene EDIFACT standarda u domaćem platnom prometu
 • Da li je klasičan mikrofilm aktuelan?
 • COM sistemi sada nude elektronski izlazni medij kao komplement mikrografiji

INFO VESTI

 • Održana je druga YU EDI konferencija

INFO DOGAĐAJ

 • Infofest - prilika za sve

INFO SPEKTAR

INFO TEME

 • Soft-computing
 • Objektno-orijentisane baze znanja
 • Sistem naučno-tehnoloških informacija 1994. godine
 • Mašine sa dušom

INFO ČLANCI

 • Informacioni sistem elektroprivrede Srbije
 • Telekomunikacioni sistem JP PTT saobracaja "Srbija"
 • Ćirilica u Hipertekstu
 • Power Mac/PC - kupiti ili cekati
 • Svet slika umesto sveta papira
 • Baze podataka sekundarnih dokumenata
 • Koordi sistem Narodne biblioteke
 • Veza telefonska centrala - Host

INFO PRIKAZ

INFO INTERVJU

INFO INDEX