EDITORIAL STAFF ADVERTISEMENT

SUBSCRIPTION


JISA INFO 1995.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 
 

CONTENT 2/1995.

INFO SPEKTAR

INFO DOGADJAJ

 • CeBIT ´95: Najveći u svetu
 • U susret YU Info
 • Korak u budućnost

INFO TEME

 • Upravljačka mreža i rečnik podataka SNTIS
 • Text i Hipertext
 • Robot koji vidi kao muva

INFO LANCI

 • Rečnik podataka u XER CASE alatu
 • Primena računara u radu psihologa
 • Multimedijalne računarske konferencije
 • Elektronska keramika i savremena elektronika (2)
 • Informacioni sistem opšte namene
 • Efikasna elektronska arhiva

INFO PRIKAZ

CONTENT 3/1995.
CONTENT 4/1995.

INFO ČLANCI

 • Strukture podataka i algoritmi za automatsko formiranje modela robotskih sistema
 • Primena ekspertnih sistema u upravljanju elektro-energetskim sistemima
 • Optimazacija koda bez petlji na nivou instrukcijskog paralelizma za racunar sa ogranicenim resursima
 • Znanjem podrzano testiranje softvera
 • Simulaciona studija proizvodnog procesa u primarnoj preradi drveta
 • Metodologija rada sa rukovodstvom preduzeća pri izradi plana razvoja informacionog sistema
 • Softver za nalaženje višestrukih rešenja hijerarhijskih klasifikacija - poboljšanje dodavanjem mere kvaliteta
 • Specifikacija informacionog sistema -logički pristup
 • Generator interfejsa između proizvoljnih datoteka i case alata "LUCA"
 • Simulacioni model saobraćaja vozova na jednokolosečnoj pruzi

INFO PREVOD

 • Sistem upravljanja bibliotekom za posredničke poslove

INFO PRIKAZ

INFO ČLANCI

 • Pravci razvoja računarskih nauka (Tomović, R.)
 • Računarska podrška sistemu kvaliteta (Pešaljević, M.)
 • Analiza izvodljivosti i ekonomske opravdanosti informacionog sistema (Đurković J., Tumbas, P.)
 • Servisi za obradu i pretraživanje dokumenata (Korunović D., Cvetanović S., Jovev Lj.)
 • Logičke mreže u sistemu naučnih i tehnoloških informacija Srbije (Kutlača, Đ.)
 • Pravo intelektualne svojine i zaštita integrisanih kola (Drakulić, M.)
 • Implementacija UNIMARC standarda u biblioteci softvera (Filipović, K., Radulaški, T.)
 • Razvoj operativnih i softverskih sistema (Berberski, Z.)
 • Standardi softverskog inženjeringa (Milivojević, B.)

INFO PREVOD

 • Računari na bazi proteina

INFO PRIKAZI

CONTENT 5/1995.
CONTENT 6/1995.

INFO ČLANCI

 • Celularne neuralne mreže (Reljin B., Kostić P.)
 • Multimedijalni ekspertni sistemi (Simić, D., Starčević D.)
 • Planiranje zaliha FAZI programiranjem (Vujošević M.)
 • Odlučivanje u konverziji namenske proizvodnje (Bečejski-Vujaklija D., Borović S.)
 • Izbor signalnog plana u realnom vremenu (Guberinić S., Senborn, G., Stanojević M., Lazić B.)
 • Optimizacija investicionih projekata (Vuleta J.)
 • EDI u pravnim normama (Vilus, J., Komanović-Kesler D.)
 • Ekspertni sistem za iskopine "PANDORA" (Korać M., Ognjanović Z., Dugandžić, F.)
 • Inteligentne elektronske arhive (Bakić M.)

INFO PRIKAZI

INFO ČLANCI

 • Meki račun i modelovanje vremenskih nizova (Radojević, D., Radenović, D.)
 • Neuronske mreze (Milosavljević M., Stanković S.)
 • Programski sistem PC-PARIS (Marković M., Milosavljević M.)
 • Prepoznavanje rukom pisanih brojeva (Miletić Z.)
 • Zaštita privatnosti informacija (Mihaljević M., Savić Z.)
 • Informatika u trgovini (Ćuzović S.)
 • Informatika u bibliotekama (Filipović-Radulaški, T.)
 • BarCode za radno vreme (Milivojević, Z., Branković D.)
 • Informacioni sistem železnica Srbije (Milenković Z.)

INFO PREVOD

 • Plastika u elektronici (Filip Jem)

INFO PRIKAZ