REDAKCIJA OGLAŠAVANJE

PRETPLATA

5/2010.


Iz sadržaja 5/10 izdvajamo

Bon

Održan svetski ECDL/ICDL Forum

U svečanoj atmosferi hotela Kameha u Bonu, nedavno proglašenog za najbolji poslovni hotel na svetu, pozdravnim rečima Rajnera Bruderlea, nemačkog federalnog ministra za ekonomiju i tehnologiju, otvoren je ovogodišnji ECDL forum kome je bila domaćin Nemačka. Forumu je prisustvovalo više od  dve stotine delegata iz preko 80 zemalja sveta. Glavna tema foruma je naravno bila nedavno prihvaćena evropska Digitalna agenda i čitav niz pozitivne prakse sertifikacije digitalnog obrazovanja građana.

Direktor ECDL Fondacije gosp. Damien O’Saliven predstavio je novi i elastičniji koncept ECDL sertifikacije koji omogućava zainteresovanim kandidatima proširenja digitalnog obrazovanja u skladu sa njihovim parcijalnim afinitetima i poslovnim interesima, a gosp. Jim Friars, Chairman ECDL Fondacije i gosp. Vasile Baltac predsednik CEPIS-a istakli su ogromnu šansu koju pruža Digitalna Agenda Evrope i fondovi koji će biti na raspolaganju u narednom periodu za sve zainteresovane državne institucije u cilju pojačanja dosadašnjih aktivnosti na digitalnom obrazovanju svojih građana.


Vojska SrbijeEvropski sertifikat za srpske oficire za 21. vek

Svečanim defileom ispred Doma Narodne skupštine Republike Srbije, u prisustvu predsednika Borisa Tadića, predsednika Vlade Mirka Cvetkovića, ministara, vojnog vrha, državnih i vojnih delegacija, SAD, Italije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, diplomatskog kora, predstavnika Evropske asocijacije vojnih novinara, brojnih uglednih zvanica iz zemlje i inostranstva i građana, svršeni diplomci 130. i 131. klase Vojne akademije predstavili su se naciji. Iako je tradicionalno šapke uvis bacilo 134 potporučnika, četvorica će profesionalnu vojnu karijeru nastaviti u Vojsci Crne Gore.

Prvi u rangu je potporučnik Nikola Fejsov sa opštim uspehom 9,73, drugi je Ivan Tubin sa prosekom 9,51, dok je treći najuspešniji kadet u generaciji Miloš Ranđelović sa prosečnom ocenom 9,35. Predsednik Republike, tradicionalno je prvu trojicu u rangu nagradio oficirskim sabljama. Najbolje potporučnike po bataljonima KoV, ViPVD i Logistika, Dušana Stanića, Slobodana Vukojevića i Ivana Veličkovića ministar odbrane Dragan Šutanovac nagradio je pištoljima.


Digitalna agenda EvropeIntervju sa Nili Kros, potpredsednicom Evropske komisije i komesarkom Digitalne agende Evrope

Digitalna agenda Evrope je programska politika Evropske komisije koja podržava strategiju Evropa 2020. Njen glavni cilj je primena informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) na najbolji način u korist građana Evrope i kompanija. Ona definiše razna prioritetna polja ka kojima ćemo mi fokusirati naše napore u godinama koje dolaze. Ona uključuju stvaranje digitalnog jedinstvenog tržišta, povećavanje nivoa poverenja i bezbednosti na mreži, omogućavanje brzog i super brzog pristupa Internetu svakom građaninu, obučavanje građana veštinama koje su im potrebne kako bi u potpunosti učestvovali u digitalnom društvu, upotreba IKT kako bi se odgovorilo na izazove poput klimatskih promena i starenje stanovništva, obezbeđivanje odgovarajućih sredstava kako bi Evropa mogla da podrži IKT istraživanja i inovacije, i unapređivanje okvirnih uslova za interoperabilnost IKT servisa, aplikacija i uređaja. Komisija i države članice su se posvetile zajedničkom radu kako bi se u ovim oblastima postigao značajan napredak.


IEDC

Ekonomska budućnost i menadžerski izazovi

Dvodnevni  Menadžment forum jugoistočne Evrope Bled-Kopaonik 2010 pod nazivom „Ekonomska budućnost i menadžerski izazovi” održan je u IEDC Školi menadžmenta na Bledu. Ovaj događaj, organizovan od strane IEDC u saradnji sa Savezom ekonomista Srbije, privukao je 300 privrednika kao i lidera vladinih i nevladinih organizacija iz 17 zemalja. Učesnici foruma tragali su za odgovorima na pitanja o ekonomskoj budućnosti i izazovima menadžmenta u cilju ostvarenja većeg privrednog rasta i blagostanja u jugoistočnoj Evropi i šire.
Kako je naznačila prof.Dr Danica Purg, predsednica IEDC Škole menadžmenta sa Bleda, na dvodnevnom Menadžment forumu jugoistočne Evrope Bled-Kopaonik prisutni vodeći privrednici i političari iz jugoistočne Evrope razmatrali su moguće načine prevazilaženja krize i kako doprineti pravilnijem i bolje održivom razvoju. Prema rečima prof. Dr Purg, cilj foruma je prevashodno bila razmena mišljenja i iskustava, zajedničko pronalaženje rešenja i druženje.Zagrebačka burza

Suradnja među burzama

Pre svega kao uspešnom menadžeru, a zatim kao učesniku Menadžment foruma Bled-Kopaonik 2010, obratili smo se Ivani Gažić, predsednici Uprave Zagrebačke burze i zatražili odgovore na pitanja o ekonomskoj budućnosti i izazovima menadžmenta u cilju ostvarenja većeg privrednog rasta i blagostanja u jugoistočnoj Evropi i šire.  Kako Vi vidite budućnost regiona?Budućnost regije je u suradnji i dijalogu: povezivanje ljudi i poslovnih ideja je ključno.Suradnja među burzama iz bivše Jugoslavije odlična je: regionalne burze potpisnice su Memoranduma o suradnji čiji je cilj zajedničko organiziranje promocija lokalnih tržišta kapitala kako bi se predstavile najbolje kompanije iz regije i njihova tržišta kapitala radi privlačenja novih investitora, kao i drugi oblici promoviranja burzi potpisnica.

Zagrebačka burza najveća je prema tržišnoj kapitalizaciji među zemljama bivše Jugoslavije te je namjera bila postati regionalno čvorište u Jugoistočnoj Europi.


SBSSBS proslavio devetnaesti rođendan

Preduzeće Serbian Business Systems (SBS) je i ove godine početkom oktobra proslavilo svoj rođendan, ovog puta devetnaesti. Kao i prethodnih godina, slavlje su iskoristili i za druženje sa svojim korisnicima u Srbiji i u regionu kojima pružaju kvalitetna i savremena rešenja iz oblasti informatičke tehnologije, vrhunsku opremu i profesionalne usluge.
SBS je osnovan 1. oktobra 1991. godine kao generalni zastupnik IBM-a za teritoriju ondašnje SR Jugoslavije pod imenom SBS IBM Alliance Local Service Organization i nastavio je poslovanje kompanije Intertrade koja je zastupala IBM u SFRJ još od šezdesetih godina prošlog veka.
 Nije stoga ni čudo što je istorija kompanije tesno isprepletena sa razvojem informacionog društva u Srbiji. Njen doprinos tehnološkoj osposobljenosti domaćih firmi i njeno stalno zalaganje da našu zemlju učini prepoznatljivom po kvalitetu, inovativnosti i savremenosti tehnološko-poslovnih rešenja na bazi sopstvenih rezultata, prepoznati su kroz brojna priznanja stečena kroz sve protekle godine.SBS

SBS osvetlao obraz na Bledu

Krajem oktobra, tačnije 18. i 19. oktobra, na Bledu je održan prvi skup IBM-ovih poslovnih partnera posvećen storidž sistemu XIV. Na njemu su se okupili predstavnici iz centralne i istočne Evrope, Rusije i zajednice nezavisnih država, Turske i baltičkih zemalja, da bi stekli dublji uvid u strategiju i pravce njegovog daljeg razvoja. Stručnjaci iz različitih oblasti preneli su učesnicima kritične poslovne informacije koje će im pomoći da izoštre svoje poznavanje sistema XIV.

Dve godine pošto je lansiran, XIV se pokazao kao izuzetno uspešan proizvod na svetskom tržištu, sa oko 3240 instaliranih jedinica. Pokazao je veliku poslovnu vrednost u svim industrijskim granama, od polaznih modela najnižih kapaciteta do onih čiji je kapacitet više petabajta. Na brojnim sesijama učesnici su mogli više da nauče o najuspešnijim instalacijama kako bi ih potom jednako uspešno ponovili u svojim zemljama.


MDSSistemi za prevenciju upada sledeće generacije

Kao odgovor na moderne pretnje, a zbog propustljivog oboda računarskih mreže,  postalo je nedovoljno postaviti sistem za prevenciju upada (IPS) na glavnu internet konekciju. Mnoge pretnje nisu više samo „direktne“, već imaju uporište u Web 2.0 zip aplikacijama, za koje je potreban drugačiji način procesiranja. Danas je česta pojava da računare, osim vlasnika „poseduju“  i treća lica, tj. da su deo „zombi farmi“,  koje mogu ostati neaktivne i mesecima.

Napadači imaju neograničeno vreme da planiraju napade. Oni će analizirati metu i upoznati se sa operativnim sistemima računara koji će napasti. Ako znaju i kojim IPS sistemom je mreža branjena, oni imaju mogućnost da, koristeći dostupne fragmentacione softverske alatke, pokrenu napad upotrebom saobraćaja fragmentovanog na takav način da će „nepravilno“ biti sastavljen od strane sistema za prevenciju upada, a „pravilno“ od strane mete. IPS sistem neće videti pravilne podatke i neće se aktivirati, dok će ciljani sistem biti kompromitovan.


Siemens IT Solutions and Services


Pet godina uspešnog rada u Srbiji

Ovih dana iskrsla su najmanje dva povoda za razgovor s Draganom Stokićem, direktorom kompanije Siemens IT Solutions and Services. Prvi je to što su u septembru navršili pet godina rada u okviru Siemensa, a drugi što su svom imenu upravo dodali i skraćenicu d.o.o. Nije teško pogoditi šta bi mogao biti treći povod, ali njega ćemo vam otkriti na kraju.
Praktično od prvog septembra ponovo ste organizovani kao nezavisno pravno lice, Siemens IT Solutions and Services d.o.o. Beograd. Kako i zašto je do toga došlo?

To je posledica globalne odluke koja važi za sve zemlje u kojima je prisutan Siemens IT Solutions and Services u kojima nastavljamo da poslujemo kao nezavisno pravno lice. Od početka 2005. do prvog januara 2009. poslovali smo kao nezavisna firma, a potom sve do sada kao jedna od divizija Siemensa d.o.o. Beograd.


Siemens IT Solutions and ServicesProjekat Luris, primer za ugled

Na oktobarskom skupu posvećenom informacionim sistemima državnih organa Srbije
(IS DOS), domaća kompanija Siemens IT Solutons and Services predstavila je projekat Luris izveden za potrebe Odseka za međunarodnu pravnu pomoć Ministarstva pravde. Projekat je predstavio Bojan Jančević, master elektrotehnike (MScEE) i priznati profesionalac za upravljanje projektima (PMP) koji već devet godina radi u ovoj kompaniji i trenutno je na poziciji rukovodioca odeljenja za upravljanje projektima.
Svojim izlaganjem upoznao je prisutne sa svim bitnim aspektima projekta – ko su bili njegovi učesnici, kakav je bio opseg projekta, koje su tehologije bile primenjene, koje metode za upravljanje projektom su bile korišćene – i njegovim najvažnijim rezultatima.

„Sve je počelo pre otprilike dve godine kad je vlada Holandije odlučila da vladi Srbije prenese svoju najbolju praksu iz oblasti međunarodne pravne pomoći tako što će pokloniti softverski sistem Luris koji i sama koristi“, objasnio je Jančević.


Microsoft

Borba protiv piraterije

Intrevju sa  Dragomirom Kojićem, pravnim zastupnikom BSA za Srbiju
Šta je Business Software Alliance (BSA)?
BSA je međunarodna, nevladina organizacija čiji su članovi najveći svetski proizvođači softvera (Microsoft, Adobe, Autodesk i dr.) i koja se bavi promocijom legalnog softvera kao i borbom protiv piraterije. U Srbiji je aktivna od 2002. godine.
Koje su osnovne aktivnosti BSA?
BSA organizuje čitav spektar aktivnosti, a posebno:
Organizuje marketinške kampanje i edukativne seminare na temu borbe protiv piraterije, 
Omogućava anonimnu prijavu piraterije preko Interneta putem našeg sajta www.bsa.org
Šalje pisma zbog povrede autorskih prava subjektima za koje sumnjamo da koriste nelegalne softvere sa pozivom da se legalizuju,
Direktno kontaktiramo i pregovaramo sa korisnicima nelegalnih sofvera u postupku legalizacije,
Zaključujemo ugovore o poravnanju sa korisnicima koji su se legalizovali,
Iniciramo razne pravne postupke protiv korisnika piratskih softvera, naročito iniciramo kontrole koje vrše poreski inspektori.Vlatacom

Kompletna rešenja za proizvodnju biometrijskih identifikacionih i  
putnih dokumenata

Biometrijski sistemi za proveru kao što je sistem za automatsku identifikaciju pomoću otiska prsta, sistem za identifikaciju skeniranjem dužice oka i sistem za identifikaciju pomoću skeniranja lica predstavljaju srž infrastrukture za proveru identiteta eUprave. Oni donose čitav niz poboljšanja bezbednosti građana, kao što su:
Pametni biometrijski identifikacioni dokumenti (elektronske identifikacione kartice, vozačke dozvole)
Kontrola pasoša i Visa kartica uz pomoć biometrijskih osobina vlasnika (dokumenti izdati u skladu sa ICAO standardima)
Kriminalistički dosijei sa biometrijskim podacima osuđivanih lica, kao i policijski izveštaji sa biometriskim podacima snimljenim na mestu zločina radi identitifikacije osumnjičenih
Brze i pouzdane provere identiteta sa ili bez identifikacionih dokumenata osoba
Krivične prijave se mogu rešavati uz pomoć otkrivenih otisaka prstiju, otisaka dlanova ili snimaka sigurnosnih kamera.

Ovi sistemi se koriste za sakupljanje, skladištenje, pretraživanje i upoređivanje određenih biometrijskih podataka sa tekstualnim informacijama (kao što su ime, adresa, datum i mesto rođenja, itd.).


NPS

Microsoft Dynamics NAV  kroz model „softver kao usluga

Danas se poslovanje ne može zamisliti bez korišćenja informacionih tehnologija. ERP sistemi, iako odavno nisu novost, još uvek nisu prisutni na respektibilnom broju adresa, ali je već posve izvesno da će vrlo brzo postati sinonim za uspešno poslovanje, bez obzira na delatnost i veličinu kompanije.Brojna istraživanja ukazuju na činjenicu da najveći broj preduzeća ima potrebu za punom kontrolom poslovanja, efikasnim i isplativim vođenjem poslovnih procesa. Brza promena tržišnih uslova nameće ERP rešenjima i firmama koje se bave njihovom implementacijom nove zahteve - akcenat je danas, više no ikad pre, na što bržoj i jednostavnijoj implementaciji novog informacionog sistema. Baš iz tog razloga kompanije NPS i Asseco SEE, u saradnji sa lokalnom Microsoft kancelarijom, pokrenule su jedinstven projekat novog koncepta pružanja informatičkih usluga pod nazivom „Poslovni Softver kao usluga“ („Software As A Service“), odnosno ponudile mogućnost iznajmljivanja poslovnog (ERP) rešenja Microsoft Dynamics NAV i odgovarajuće informatičke (SW + HW) platforme.INFOFEST 2010

Da se bolje vidi

Jedno od najstarijih naselja na Jadranu, kome je priroda darovala neponovljivu lepotu sunca, mora i bisernih plaža u podnožju gorostasnih planina je grad Budva, metropola turizma, grad teatra i festivala i najposećenija destinacija u Crnoj Gori. Ove jeseni, sedamnaestu godinu za redom, Budva je bila grad domaćin Festivala informatičkih dostignuća INFOFEST 2010. INFOFEST 2010 započeo je na već tradicionalni način, u svečanoj atmosferi, pred velikim brojem zvanica iz političkog, privrednog i javnog života, uz stihove uglednog glumca Slobodana Marunovića i muzičkoj pratnji klape ,,Assa Vocce”. Dobrodošlicu i uspešan rad gostima i organizatorima, poželeo je potpresednik Opštine Budva, Lazar Rađenović. U ime organizatora prisutne je pozdravila Milica Pejanović-Đurišić, a Festival je otvorio Ivan Radulović, student Elektrotehničkog fakulteta iz Pogorice. Sa preko 1.000 registrovanih učesnika Infofest je i ove godine opravdao očekivanja i status manifestacije od državnog značaja u Crnoj Gori i jednog od najznačajnijih regionalnilh događaja u oblasti informaciono- komunikacionih tehnologija.


ECDL- INFOFEST

ECDL i za mene

Ministarstvo za informaciono društvo Crne Gore još od svog nastanka ulaže velike napore u razvoj i primenu ICT ne samo kroz definisanje strategija i učešće u stvaranju zakonskih okvira, već i kroz konkretne promotivne aktivnosti koje obezbeđuju realizaciju postavljenih ciljeva.
Tokom ove godine Ministarstvo je pokrenulo čitav niz aktivnosti kojima želi da zainteresuje građane za razvoj ICT i njihovu primenu u svakodnevnom životu. Festival infomatičkih dostignuća INFOFEST je bio idealna prilika za predstavljanje dostignutog i pružanje podsticaja drugim akterima ICT sektora ka usmeravanju pažnje na krajnje korisnike i njihovo digitalno opismenjavanje. Sa ovim u vezi, neposredno pre otvaranja Infofesta 2010, Vlada Crne Gore je usvojila Strategiju uvođenja ECDL standarda.
Prva grupa od 28 kandidata (osobe sa posebnim potrebama) kojima je kroz projekat „ECDL i za mene” omogućeno kompjutersko opismenjavanje po ECDL standardu, posetila je Infofest i štand ECDL Partner centra - kompanije Čikom koja je učestvovala u realizaciji projekta.TeleGroup


TeleGroup na Infofestu 2010 predstavio mPayment rešenje

Rešenje koje je predstavljeno na Infofestu 2010 je rezultat rada kompanija TeleGroup d.o.o Beograd i DunavNet Novi Sad, koje se komplementarno bave tehnologijama mobilnih mreža i aplikativnih softverskih rešenja kreiranih za mHealth, mPayment i M2M platforme. Sve platforme su bazirane na inovativnim softverskim rešenjima i rade nezavisno od modela mobilnog telefona istovremeno se bazirajući na najsavremenijim sistemima za zaštitu podataka,  što uvek dolazi u prvi plan kada je reč o ovakvim rešenjima. 

Upravo ovi aspekti bezbednosti su stimulisali značajan porast korišćenja mobilnih telefona za obavljanje finansijskih transakcija što potvrđuju i zvanični podaci o rastu globalnih mPayment transakcija. U našem regionu je od 2008. godine do danas zabeležen rast od oko 80%, a u zapadnoj Evropi taj rast za isti period iznosi 85%.


Infoarena

9th Human Resource Management Arena

Preko dvjesto sudionika iz cijele regije okupilo se u Zagrebu 13.listopada na  „9th Human Resource Management Areni“ – Konferenciji o upravljanju ljudskim resursima koju tradicionalno organizira Infoarena Grupa u suradnji sa Selectio i Moj Posao.  Tijekom uvodnog bloka Konferencije o upravljanju ljudskim resursima diskutiralo se o trendovima i značaju HR-a u prevladavanju recesijskog i post-recesijskog perioda. Jasmina Sočković, direktorica Selectio d.o.o. prezentirala je usporedno istraživanje koje su proveli Selectio i Moj Posao. Prema navedenom istraživanju glavni izazovi s kojima se HR danas susreće su razvoj sustava motiviranja i nagrađivanja, upravljanje promjenama te integriranost HR-a u poslovne procese i partnerstvo s Upravom.  Dr. Nadya Zhexembayeva, voditeljica održivog razvitka Bledske škole menadžmenta (IEDC), istaknula je da se današnji „Human Resource Manageri“ (Menadžeri upravljanja ljudskim resursima) transformiraju u „Human talent leadere“ (Lidere ljudskih talenta). Naime, navedeni lideri, između ostalog, imaju sposobnosti i razumijevanje organizacije u širem socijalnom kontekstu te posjeduju vještine upravljanja promjenama.


HLI

Saradnja između Srbije i Grčke

Grčki institut za liderstvo (HellenicLeadership Institute, HLI) i Grčko-srpski poslovni savet organizovali su u oktobru konferenciju-radionicu u glavnom gradu Srbije, Beogradu, pod nazivom „Unapređivanje preduzetništva u Srbiji, malih i srednjih preduzeća i privredni razvoj“, pod pokroviteljstvom organizacije Grčka pomoć, odnosno grčkog Ministarstva inostranih poslova. Na ovoj konferenciji-radionici, poseban fokus je stavljen na poslovanje i preduzetništvo u Srbiji, i unapređivanje saradnje između Srbije i Grčke, sa posebnim naglaskom na mala i srednja preduzeća, i doprinos civilnog društva u privrednom razvoju.
Ova konferencija-radionica bila je namenjena poslovnim ljudima, novinarima i predstavnicima nevladinih organizacija, sa ukupno 50 učesnika. Odziv posetilaca i interakcija između govornika i učesnika bili su dinamični, a aktivna diskusija se vodila kada su na red stigla pitanja javne politike, obrazovanja, preduzetništva i privrednog razvoja u Srbiji. Gospodin Simeon Tsomokos, predsednik Grčko-srpskog poslovnog saveta, i gospodin Entoni Livanios, predsednik Grčkog instituta za liderstvo, otvorili su konferenciju i poželeli dobrodošlicu učesnicima.CITIZEN

Alternativni pogoni

Odgovornost prema planeti podrazumeva svaki i najmanji gest koji doprinosi očuvanju životne sredine. Rečenica je pozajmljena iz uvodnog teksta u kampanji kojom je CITIZEN 1995. godine predstavio svoj prvi ekološki sat „CITIZEN Eco-Drive”. Danas su četiri petine svih Citizenovih satova opremljeni  „Eco-Drive” mehanizmima.
Pogonsku energiju crpe iz silicijumske ćelije koja pretvara prirodno, ali i veštačko svetlo u električnu energiju niske voltaže. Minijaturni akumulator obezbeđuje pogonsku rezervu-autonomiju rada do 180 dana. Promoteri Citizenove revolucionarne tehnologije su izračunali u trajanju od petnaestak godina (toliko iznosi prosečni vek trajanja mehanizma koji crpi energiju iz baterije) satovi sa kvarcnim pogonom bi potrosili pet do šest celularnih, u prirodi teško razgradivih baterija. Masovno primenjen, ovaj patent bi samo u Evropi, gde se broj kvarcnih satova procenjuje na više od stotinu miliona primeraka, doneo uštedu od najmanje pola milijarde baterija.
„Zaboravite na nove baterije, sat izložite dnevnom svetlu ili položite pod svetlo vaše lampe na pisaćem stolu” glasi jedan od reklamnih slogana.


1

EEIG Favoriti

Euro koex doo

Euro koex d.o.o. je ekskluzivni zastupnik francuske firme Presto, evropskog lidera u proizvodnji antivandal sanitarne armature za mnoge javne objekte kao što su sportski centri, wellness i spa centri, javne česme u parkovima, škole, obdaništa, gradske pijace i sl.
Prednost ugradnje i primene  Presto sanitarne armature su sledeće :
Uštede energije, vremenski ventil i foto ćelije na slavinama i tuševima automatski regulišu vreme protoka vode (15-30 sec) i nakon tog vremena zaustavljaju protok. Ugrađeni mešajući ventili za toplu / hladnu vodu automatski regulišu temperaturu tople vode, bez obzira na temperaturu vode u okviru objekta.
Higijenske zaštita korisnika - Jednim pritiskom dugmeta (vremenski ventil) ili presecanjem infra - red zraka bez dodira (kod foto ćelije) aktivira se protok vode i njegovo zaustavljanje posle određenog vremena, čime su zadovoljeni osnovni higijenski uslovi da korisnik ne dodiruje slavine čistim rukama. Poseban program ovih slavina postoji za bolesna i invalidna lica (aktiviranje nožnom pedalom, laktom ili sl.).


1

SACEN

Festival hrane i vina

Pod pokroviteljstvom Vlade republike Srbije, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, sektora turizma održan je XII  Međunarodni festival hrane i vina Jugoistočne Evrope.  Festival je počeo otvaranjem flaše prvog šampanjskog vina iz Šumadije.Državni sekretar  Ministarstva poljoprivrede, Milan Petrović,  je rekao da je proizvodnja vina u Srbiji simbolična i da je cilj ministarstva da se povećaju površine pod vinogradima, poveća broj vina sa geografskim poreklom i poveća konkurentnost domaćih vina. On je kazao da u Srbiji ima 49 vinarija u sistemu geografskog porekla, što je nekoliko puta više nego ranijih godina. Predsednik Međunarodnog centra za razvoj turizma, Dragan Gligorijević, je rekao da se ne boje otvaranja granica i da su srpska vina konkurentna na stranom tržištu. „Nekada smo bili velika sila u vinarstvu, a sada se ponovo otvaraju vinogradi i vinarije. Moramo podržati proizvodnju vina", kazao je on.

1

Pozorište na Terazijama

Glorija

Beogradskom premijerom mjuzikla „Glorija“ 05. oktobra Pozorište na Terazijama započelo je svoju 2010/11. sezonu. Poznati tekst Ranka  Marinkovića adaptirao je Jovan  Ćirilov, dok je originalne songove pisala Maja Pelević. Mjuzikl koji predstavlja koprodukciju Pozorišta na Terazijama i Festivala Budva grad Teatar režirala je Iva Milošević kojoj je ovo prva režija u Pozorištu na Terazijama. Originalnu muziku potpisuje Kornelije Kovač, kostimograf je Boris Čakširan, scenograf Gorčin Stojanović, koreograf Danica Arapović, dirigent Milan Nedeljković. Naslovnu ulogu Glorije igra Ivana Knežević, u podeli su još i Ivan Bosiljčić (Don Jere), Rade Marjanović (Rikardo Kozlović), Feđa Stojanović (Don Zane), Duško Radović (Biskup), Milan Milosavljević (Toma) i Katarina Gojković (Majka). U predstavi učestvuju balet i hor Pozorišta na Terazijama.

1

Sadržaj 5/10

010 Održan svetski ECDL/ICDL Forum

016 Vojska Srbije: Evropski sertifikat za srpske oficire

026 DIGITALANA EVROPA: Intervju sa Nili Kros, potpredsednicom Evropske komisije i komesarkom

032 Bled: Ekonomska budućnost i menadžerski izazovi

040 Zagrebačka burza: Suradnja među burzama

046 SBS proslavio devetnaesti rođendan

048 SBS osvetlao obraz na Bledu

052 MDS: Sistemi za prevenciju upada sledeće generacije

058 SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES: Pet godina uspešnog rada u Srbiji

064 SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES: Projekat Luris, primer za ugled

072 Microsoft: Borba protiv piraterije

080 Vlatacom: Kompletna rešenja za proizvodnju biometrijskih identifikacionihi putnih dokumenata

084 NPS: Microsoft Dynamics NAV kroz model „softver kao usluga“

088 INFOFEST 2010: Da se bolje vidi

096 ECDL- INFOFEST:  ECDL i za mene

102 TeleGroup na Infofestu 2010 predstavio mPayment rešenje

104 Infoarena: 9th Human Resource Management Arena

110 Hellenic Conference, Saradnja između Srbije i Grčke Cooperation between Serbia and Greece

114 CITIZEN: Alternativni pogoni

116 EEIG favoriti: Euro koex d.o.o

118 Festival hrane i vina

120 Pozorište na Terazijama: Glorija